MFC De Wier per augustus écht van het dorp zelf

Drachten - Met ingang van 1 augustus is MFC De Wier in Ureterp echt van het dorp zelf; Stichting Multifunctioneel Centrum De Wier neemt dan het beheer en de exploitatie over van de gemeente Opsterland.

,,Al enige tijd zijn wij in gesprek met een aantal Ureterpers over de wijze waarop het beheer en exploitatie kan worden teruggegeven aan het dorp", aldus wethouder Van Dijk. De gemeente Opsterland had het beheer en exploitatie tijdelijk op haar genomen na het faillissement van de vorige exploitant. Door een aantal Ureterpers is daarna een stichting opgericht, deze stichting heeft een voorstel voor het beheer en de exploitatie van MFC De Wier bij de gemeente ingediend. De stichting besteedt het dagelijkse beheer uit aan Firma de Triangel van H. de Jong en mevrouw G. van der Veer. Van Dijk: ,,Het voorstel van de stichting hebben wij getoetst aan drie criteria: haalbaarheid, continuïteit en draagvlak. Het plan van de stichting voldoet aan deze criteria en daarom hebben wij besloten het beheer en de exploitatie aan de stichting over te dragen per 1 augustus." De randvoorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Het eerste jaar is vooral gericht op continuïteit. De huidige (verhuur)afspraken met de gebruikers worden dan ook gerespecteerd. Bloeiend middelpunt Wethouder Van Dijk: ,,De stichting heeft de afgelopen periode veel inspanningen geleverd om het beheer en de exploitatie van MFC De Wier over te nemen. Wij verwachten dat MFC De Wier het bloeiende middelpunt van Ureterp zal worden. Wij wensen de stichting en de exploitanten veel succes en geluk in de toekomst.”