Stemmen op MFC It Werflân voor It Moaiste fan Fryslân

Drachten - Stem mee en wie weet wordt het gebied De Friese Wouden onderdeel van een toeristische route tijdens Leeuwarden/Fryslân 2018. 

Volgend jaar is Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Vooruitlopend daarop hebben de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en Omrop Fryslân een project gelanceerd met de titel It moaiste fan Fryslân. Het onlangs geopende nieuwe multifunctionele centrum (MFC) It Werflân in Rottevalle is door de jury genomineerd in de categorie Publieke Gebouwen. Het is nu de beurt aan het publiek om te bepalen wat de favoriet per categorie wordt; er zijn tien categorieën. De top tien vormt tijdens Leeuwarden/Fryslân 2018 een route voor gasten uit binnen- en buitenland. Als MFC It Werflân wint, wordt niet alleen Rottevalle maar daarmee ook het gebied De Friese Wouden onderdeel van deze route. Stemt u mee? Dat kan op www.itmoaistefan.frl (dus niet .nl, maar .frl). Bovenaan de website staan tien icoontjes, het vierde icoontje is de categorie Publieke Gebouwen. Er kan tot 1 juli gestemd worden.