Schuren, boren, lijmen en schroeven voor zelfgemaakte Rietveld-krat-kruk

Beetsterzwaag - Cultbee hield zaterdag een workshop 'Rietveld krat-kruk zelf maken', onder de bezielende professionele begeleiding van beeldhouwer en ruimtelijk ontwerper Marcel Prins.

Marcel Prins is opgeleid aan de KABK in Den Haag. Hij heeft zijn atelier in de voormalige gymzaal van de oude J.B. Kanschool in Jubbega-Schurega. Van elf identieke plankjes maakten de zeven deelnemers een robuuste kruk. Vier intensieve uren schuurden, boorden, lijmden, en schroefden deze in De Stijl geïnteresseerde kunstliefhebbers. Dankzij het gebruik van handige mallen en andere slimmigheidjes gingen alle deelnemers aan het eind van de middag trots met hun zelfgemaakte Rietveld-krat-kruk naar huis. Acht krukken in de vier verschillende Mondriaan-kleuren (geel, blauw, rood en grijs) worden bovendien gebruikt door de dansgroep van het Bewegings Centrum Drachten tijdens dansvoorstellingen op het culturele festival Simmerdeis in Drachten (op zondag 25 juni) en bij het Kunstweekend in Beetsterzwaag (1-2 juli). Rietveld zou het vast prachtig hebben gevonden. Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl