Bibliotheek Drachten voldoet uitstekend aan landelijke normen

Drachten - Bibliotheek Drachten mag zich de komende vier jaar weer gecertificeerd noemen. Dat betekent dat de bibliotheek aan landelijke normen voldoet.

Bibliotheek Drachten scoort op een aantal normelementen zelfs uitstekend. Eens in de vier jaar dient elke Nederlandse bibliotheek het traject te doorlopen om gecertificeerd te blijven. Certificering houdt in dat een bibliotheek voldoet aan diverse eisen, zodat zij toegang krijgt tot het landelijke netwerk. Aansluiting op dit netwerk maakt dat leden ook e-books, online cursussen en diensten van andere bibliotheken kunnen gebruiken. Het doel van certificering is de kwaliteit van het bibliotheekwerk te bewaken waardoor iedere bibliotheek als een volwaardige partner in de gemeente en binnen het netwerk van openbare bibliotheken kan functioneren. De gesprekken met de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken vonden plaats in maart. Daarbij werd de bibliotheek aan de hand van aangeleverde documenten en interviews met medewerkers, gemeente en samenwerkingspartners, getoetst op de volgende punten: leiderschap, strategie, medewerkers, processen, middelen, netwerk, dienstverlening, collectie en de relatie met de gemeente. Focus op educatie Uit de auditrapportage blijkt dat Bibliotheek Drachten op alle punten positief beoordeeld wordt en op de normelementen Leiderschap, Middelen, Netwerk, Collectie en Gemeente zelfs uitstekend scoort. ,,Bibliotheek Drachten laat duidelijk zien dat zij werkt vanuit een duidelijke en consistente visie. En dat zij vanuit die visie vorm weet te geven aan de ontwikkelingen en alle vijf kernfuncties, met een sterke focus op educatie. Bibliotheek Drachten beschikt over een goed doordachte werkwijze. De kracht van Bibliotheek Drachten ligt in de sterke relatie met de gemeente Smallingerland”, aldus het auditteam, dat op basis van haar bevindingen, ook nog het in 2016 door Bibliotheek Drachten gestartte FabLab als good practice aanmerkt. 'Alle reden om trots te zijn' Directeur Karin Meijerman is blij met de lovende woorden. ,,Dit is een erkenning dat we op de goede weg zijn. Letterlijk op de goede weg. In 2014 zijn we het veranderingsproces ingegaan als een spannende ‘trektocht’, zonder exact te weten waar het naar toe gaat. We doen alles stap voor stap. Het is een wat ongebruikelijke manier van werken, maar deze certificering laat zien dat het voor ons werkt. Dat was nog best spannend, maar we zijn met vlag en wimpel geslaagd. Wij, personeel, Raad van Toezicht, vrijwilligers en de gemeente hebben alle reden om trots te zijn.”