Gesprek over toekomst platteland in Omgevingslab Drachten

Drachten - In het Van der Valk hotel aan de Lavendelheide wordt dinsdag 20 juni van 19.00 tot 22.00 uur een Omgevingslab gehouden, daarin kan iedereen in gesprek gaan over de toekomst van het platteland.

In wat voor Fryslân leven wij in 2030? Hoe ziet de toekomst van ons Friese platteland eruit en welke keuzes en acties vraagt dat? Hoe gaan we om met klimaatverandering, ontwikkelingen in de landbouw, de recreatie en onze natuur? In Omgevingslab Fryslân onderzoeken de Friese gemeenten, provincie en Wetterskip samen met de mienskip hoe de toekomst van het Friese platteland er uitziet. Een Omgevingslab is een (regio)bijeenkomst waarin inwoners, ondernemers en experts samen met gemeenten, provincIie en Wetterskip Fryslân de toekomst van onze leefomgeving onder de loep nemen. Het Omgevingslab is ook een plaats om te experimenteren en van elkaar te leren. Er zijn ook Omgevingslabs in Dokkum, Sneek en Franeker. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.omgevingslab.frl. De Omgevingslabs over de Friese energiestrategie zijn al in mei gestart, zie www.frieseenergiestrategie.nl. De Omgevingslabs over Friese dorpen en steden zijn in voorbereiding, deze vinden na de zomer plaats. Aan de Omgevingslabs Fryslân doen 22 gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân mee.