Geslaagden eerste tijdvak CSG Liudger Drachten-Burgum-Waskemeer

Drachten - De geslaagden van CSG Liudger van het eerste tijdvak van 2017, op de locaties in Drachten, Burgum en Waskemeer. 

Locatie Raai

Havo Cultuur en Maatschappij Laure Broekman; Andrea Gačević, Boelenslaan; Eline Kloosterman, De Wilp; Eva Lise, Haulerwijk; Hannes Schievink, Ureterp; Tijn Stroes; Piter van Veen, Ureterp. Economie en Maatschappij Tom Allema; Wilco Berghoef; Stefan Beuving; Arne Bijma, De Veenhoop; Harmen de Boer, Boornbergum; Evelyn de Boer; Hendrik Boerma, Haulerwijk; Meint van der Bos, Oudega; Sarah van den Broek, Ureterp; Annemieke Dijkstra, Bakkeveen; Leon Drijver; Gerben Feitsma; Anne Lotte Frik; Irene Geertsma; Yassir El Ghamarti; Sietse de Hoop; Mirthe Hoornstra, Nij Beets; Marthe Jacobi; Silke Jager; Anouk de Jong; Roy de Jong; Marelinde de Jong, Haulerwijk; Marco van Kammen, Harkema; David Landzaat, Bakkeveen; Gideon Lap; Niels van der Meer, Wijnjewoude; Lisette van der Meulen, Wijnjewoude; Marijn Oosterop; Jorn Ruiter, Nij Beets; Amber Schuurman, Ureterp; Wesley Teitsma; Foppe van der Veen, Nijega; Demi Veldkamp, Haulerwijk; Yara Veldkamp, Haulerwijk; Anne de Waard, Langezwaag; Dennis van der Wal, Boelenslaan; Marcel van der Wal, Oudega; Lyanne Wiersema, Eastermar; Rosan Wiersma; Sanne Wilming; Ilja Zuidema, Ureterp. Natuur en Gezondheid Carmen Boonstra, Ureterp; Laura Clemens, Waskemeer; Rozemarijn Dekker; Stefan van Dijk; Lushanna Dijkstra, De Wilp; Miriam de Groot; Jindrich Hoekstra, Donkerbroek; Henk-Jan Hospes, Burgum; Martijn de Jong, Frieschepalen; Tom Keun; Chloë Koch; Mirte Kooi, Frieschepalen; Sanne Kooi, Frieschepalen; Sarina Kuipers; Nynke van der Meulen; Ynge Postmus; Marrit Riemersma, Oudega; Annemiek van der Veen; Jente van der Velde, Wijnjewoude; Sem van der Vijver, Kortehemmen; Sera van der Vijver, Kortehemmen; Eva van de Vliet; Wiebe Wagenaar, Waskemeer; Grietha Weening, Ureterp. Natuur en Techniek Sanne Adema; Darian van Bemmelen, De Wilp; Pascal Brugman; Rico Elsenga, Oudega; Ljibbe Elzinga, Oudega; Berber Groeneveld; Ruben Hamoen; Ayrton Helmers; Jelmar Hempenius, Burgum; Floris Klaver, De Wilgen; Auke Klokman, Ureterp; Rik Kooistra, Rottevalle; Sander Koster; Jonathan Lalkens; Jildou Smilda; Stefan Spit; Joshua Teeninga; Delano Valk, Bakkeveen; Marthi ter Veer, Marum; Daniël van der Velde, Marum; Laurens Wijnsma. Atheneum Cultuur en Maatschappij Joël Miedema; Lars de Vries; Mirjam de Boer, Eastermar; Lucas Buma, Sumar. Economie en Maatschappij Dennis Bakker, Opeinde; Hanneke de Boer, Kootstertille; Jelle Bruinsma; Jan Willem Hilbrands; Josina Hoekstra, Opeinde; Amber Hofman, Ureterp; Marit Jeeninga; Tim Jeeninga; Fardau de Jong, Surhuisterveen; Niels de Jong; Pieter Neijzing, Beetsterzwaag; Jeroen Postma, Boelenslaan; Stijn Schootstra, Rottevalle; Ate Johan Travaille; Anne Li van der Veen, De Wilgen; Nynke Veenstra. Natuur en Gezondheid Noa Ausma; Petra Horinga, Burgum; Lars Meetsma; Iris Wassenaar, Rottevalle. Natuur en Techniek Sigrid Akkerman, Eastermar; Siebren Atsma, Surhuisterveen; Hillie van der Bij, Garyp; Robbin de Groot, Marum; Douwe Haites, Waskemeer; Gerk-Jan Huisma, Eastermar; Tsjitske de Jong, Hemrik; Youri Kobus, Nijega; Daan Koning; Jelmer Kooistra; Farah Kootstra; Anneke Kootstra; Laurens Posthuma; Sam van Roosendaal, Gorredijk; Daniël Sinnema; Amber Steen; Joëlle Steendam; Thomas van der Veen, Drachtstercompagnie; Maarten van der Velde, Bakkeveen; Johan van der Velde, Burgum.

Gymnasium

Cultuur en Maatschappij Rianne van der Hoek, Boornbergum; Elza van Wieren. Economie en Maatschappij Amerins Altena; Annehilde Kooi, Rottevalle; Eva Kruithof, Drachtstercompagnie; Sander de Vries. Natuur en Gezondheid Tjitske de Boer, Drachtstercompagnie; Reinder Bos; Evelien Jelsma, Marum; Welmoed van der Veer, Nij Beets; Sarah van de Vliet. Natuur en Techniek Trijntje Akker, Wijnjewoude; Joas Bos, Ureterp; Mart Oenema, Gorredijk; Gemma Stouwie, Marum. Geen plaatsnaam is Drachten.

Locatie Splitting

Basisberoepsgerichte leerweg

Assistentenopleiding Rianna de Boer, Boelenslaan; Brent Huitema, Nijega; Rixt Riemerma; Arend Rondaan; Ruben Wereldsma;  Maxim Willems;  Quentin Zimmerman. Techniek - Bouwtechniek Silwan Jongsma, Frieschepalen. - Metaaltechniek Geard de Jong, Boornbergum; Piet van der Molen, Boornbergum; Danny Noteboom; Steffen Postma, Ureterp;  Eelke Jan de Vries, Ureterp. - Voertuigentechniek Jan de Boer, Ureterp; Dyon Boorsma, Burgum; Rico Heidsma, Beetsterzwaag; Jan Nicolai, Opeinde; Niek Spoelstra, Garyp; Gerjan Teitsma, Burgum. - Instalektro Ruben Hofman, Ureterp; Jan Hedde Nijhof, Ureterp. Zorg en Welzijn - Zorg en welzijn-breed Ilse van Asselt; Carmen van Bruxvoort; Johanna Douwes, Sumar; Rianne Keep, Ureterp; Lieneke Kloostra, Boornbergum; Suraya Marinus, Ureterp; Alyne Martens;  Debby Pieters, Burgum; Joyce Tolsma; Leonie Varwijk, Groningen; Tryntsje van der Veen, Burgum; Marit Visser; Tristan Welles, Garyp; Larissa Westra; Froukje Wiersma, Sumar. - Sport Dienstverlening en Veiligheid Robin Bouma, Oudega; Thom van der Burgh; Calvin van der Mast; Heena Tuinstra. Landbouw - Landbouw-breed Shady Gummels; Tjitske Hoekstra, Nij Beets. Economie - Handel en administratie Fardau Raap, Burgum; Hannah Raap, Burgum.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Techniek - Bouwtechniek Jorn Bekkema, Eastermar; Robert Brouwer, Frieschepalen; Sander Donker, Ureterp; Marc Luters; Geerd van Selm, Waskemeer; Maxim Visser, Houtigehage. - Metaaltechniek Rienk de Boer, Rottevalle; Niek Elzinga, Nijega; Ferdy Komrij; Jerôme Postma; Tjibbe Spoelstra, Opeinde; Frans Tjoelker, Rottevalle; Romke van der Wier, Opeinde. - Voertuigentechniek Kevin Alphenaar; Thom Bos, Sumar; Gooitzen de Haan, Haule; Tim Joosse, Donkerbroek; Jeroen van der Meulen, Ureterp; Paul Roeten; Kevin van der Veen, Burgum; Robin de Vries; Thiemen Westrik. - Instalektro Thijs Hiemstra, Ureterp; Pieter Hoekstra, Boornburgum; Erik Kamstra, Ureterp; Elise Rook; Kevin Wedman. Economie - Handel en administratie Arriën Baron; Rick Beintema; Jouke de Haan, Eastermar; Henrik Leegstra; Melvin Leicht; Jelmer Meestringa, Wijnjewoude; Djoël Prins, Oudega; Sanna Toering, Oudega; Rina Trinks; Frouke de Vries, Burgum; Damaira Wind. Zorg en Welzijn - Zorg en welzijn-breed Naomi Banning, Opeinde; Jannie Bekkema, Boornbergum;  Raja Belhadian; Merel Bergsma, Sumar; Ruth Bergsma; Anouk Bethlehem; Vera Blaauw, Ureterp; Sigrid Bron, Siegerswoude; Nynke Dijkstra; Lisanne Folkertsma; Aukelina Geertsma, Frieschepalen; Andrea de Groot; Janine Hamstra, Opeinde; Vincent ten Have, Marum; Pytsje Haveman, Sumar; Hannah Hoekstra, Earnewald; Lucie Hoekstra, Ureterp; Christina de Jager; Myrthe Jelsma, Ureterp; Daphne de Jong, Boornbergum; Anneke Jongsma, Oudega; Eva Kamminga, De Wilp; Anouk Kemna, Haulerwijk; Frederique Kloetstra, Noardburgum; Baukje Anne Kooi, Oudega; Sylwia Mazur; Demi Miedema; Lisa Minkema, Nij Beets; Emma Mulder, Nij Beets; Stefanie Pool; Valerie Punter; Destany Slot, Ureterp; Femke Stienstra, Houtigehage; Binnie van der Veen, Houtigehage; Lisa van der Veen, Drachtstercompagnie; Grietha Veenstra, Ureterp; Myrthe Veenstra; Shanel Veenstra, Opeinde; Nienke van der Wal, Burgum. - Sport Dienstverlening en Veiligheid Tayo Adewale; Annemare Bijlsma; Ryan Boivin, Ureterp; Gaby de Calonne; Jurjen Dekker; Wesley Dijk, Marum; Stefan van Es; Rianne Geerligs, Olterterp; Mathijs Hellingwerf; Chris de Jong; Sander Koster; Lars Langenberg; Floris Nowicki, De Wilp; Daniël Pietersma, Sumar; Ties Roelofs; Pieter Schievink, Drogeham; Armando Vijn; Melvin Vrieswijk; Jordy Zantvoord. Landbouw -Landbouw-breed Geeske de Boer; Tjitske Bos; Femke Grupstra; Timon Harmanni, Burgum: Jennifer Jongsma; Romana Kobes; Eesger Postma, Earnewald; Wietse van der Veer, Bakkeveen; Kim de Vries; Laura de Wilde; Denise Zitter.

Gemengde leerweg

Economie - Handel en administratie Evelien Fonk; Iris Kobus, Nijega; Melanie Meijer; Gijs van der Meulen; Mette-Marrit Smeding; Tim Zwart. Techniek -Instalektro Robyn de Boer, Beetsterzwaag; Yildri Dijkstra, De Wilp; Thimo Jansma; Sjoerd Krol. Ureterp; Lars Landmeter, Boornbergum; Gerwin de Vries, Boornbergum. Zorg en Welzijn -Zorg en Welzijn-breed Nynke Bargerbos, Rottevalle; Lisa Boonstra;  Sanne Boonstra, Ureterp;  Amber Bosma; Anine Geerligs, Drachtstercompagnie; Thirsa de Graaf, Houtigehage; Ilse Helder; Simone Hoogerbrugge, Oudega; Judith van der Kaap, Marum; Gepke Miedema, Ureterp; Vera Paulusma; Malissa Post, Nij Beets; Lindsey Postma; Stefanie Regan; Miranda Rusken, De Wilp; Petra Tjeerdsma, Oudega; Talina Veenstra; Anelique Venema, Frieschepalen; Froukje Visser, Siegerswoude; Iris Westgeest, Houtigehage; Kelly Wiegersma.

Theoretische Leerweg

Klaas-Jan Blanke, Ureterp; Hedzer de Boer, Beetsterzwaag; Wouter Booi, Beetsterzwaag; Lucas Darki; Wilco Dijkstra, Ureterp; Raiyah van Dinther, Siegerswoude; Germa Elsinga, Wijnjewoude; Jelle Geertsma, Boelenslaan; Daniël Hanna; Kevin van der Heide; Jur Heinstra, Ureterp; Heine Hellinga; Lianne Hoekstra, Nijega; Hobbe-Jan Idzinga; Sietse de Jong; Wytze Jongsma, Oudega; André Koning, Ureterp; Harshana Kooistra, Surhuisterveen; Mees Kooistra, Kortehemmen; Hjalmar Koopstra; Sander Laskewitz; Richard van der Linde, De Wilp; Rickardo Mahangoe; Renée van der Meer, Ureterp; Thomas de Min; Hilda Mulder, Opeinde; Matthijs Noteboom; Stefan Oručević , Ureterp; Jesper Otter; Jason Pape, Opeinde; Thirza Pool; Hendrik Provily; Jorno Reitsema, De Wilp;  Sander Rol, Ureterp; Dennis Siemonsma; Joran Smit; Menthe Sopers; Giel Stemerdink, Marum; Amber Stenekes; Tycho Stroosma, Kortehemmen; Robert Veenstra, Kortehemmen; Symen van der Vegt, Ureterp; Ninieck Vegter, Houtigehage; Bjorn Ingvar de Vries, Houtigehage; Gerbrich de Vries, Ureterp; Xander Wagenaar, Frieschepalen; Remco van der Wal, Boelenslaan; Miranda Waringa;  Jarno Wendelaar Bonga, Ureterp; Esther Zandberg, Siegerswoude; Mauro Zuidema, Ureterp; Wietze Zuidema, Beetsterzwaag. Geen plaatsnaam is Drachten.

Locatie Burgum

Gemengde Leerweg

Economie Lammert van Althuis, Aldtsjerk; Demi Braam, De Westereen; Daniel Gill, Hurdegaryp; Marthe de Jong, Sumar. Zorg en Welzijn Janna Vellinga, Feanwâlden.

Theoretische Leerweg

Mathan Bendek, Gytsjerk; Ruben Bijlsma, Gytsjerk; David de Boer, Eastermar; Emmy de Boer, Tytsjerk; Niek Boomsma; Dennis Bouma; Erik Broersma, Ryptsjerk; Wietze Buwalda; Jorn Deinum, Hurdegaryp; Gerryt Dijkstra, Feanwâlden; Marije Dijkstra, Feanwâlden; Joram Eefting; Chris Elzinga, Feanwâlden; Sydo Elzinga; Melanie Geerligs, Tytsjerk; René Geertsma; Annick Grijpstra; Rick Haarsma, Garyp; Cristiaan van Halteren, Feanwâlden; Jelmer Hoekstra, Sumar; Pieter Hoekstra, Hurdegaryp; Marije Hummel, Hurdegaryp; Hilda de Jong; Babette Kleinhuis; Ineke Kloosterman, Eastermar; Nine Klopstra; Karen Koelstra; Fardau van der Kooi; Marthinus van der Kooi, Feanwâlden; Tialda Kooistra; Maarten Koomen, Earnewâld; Kimberly Koopstra; Janine Kootstra; Geartsje Kooy; Johanna van der Land, Hurdegaryp; Jente bij de Leij; Ylona Lourens, Sumar; Justin Luikenaar, Twijzelerheide; Luka van der Meer; Rens van der Meer; Femke Merkus, Eastermar; Simon Mol; Dinant Mud, Tytsjerk; Syta van der Pas, Noardburgum; Sietske van der Ploeg; Lolkje Riemersma, Gytsjerk; Kees Rijpstra; Romana Roorda; Wieke Schievink, Sumar; Baukje Stienstra; Ilse Tangerman, Noardburgum; Redmer Tjeerdsma; Alexander Vaartjes; Pieter Vaartjes; Marleen van der Veen; Kevin Veenstra; Simone Veenstra, Feanwâlden; Jurjen van der Velde, Suwâld; Marscha van der Velde, De Tike; Melvin Visser, Hurdegaryp; Stefan Visser, Noardburgum; Leonie Vonk, Hurdegaryp; Elyne de Vries, Sumar; Ruben de Vries, Oentsjerk; Sytse de Vries, Jistrum; Maaike Weidenaar, Noardburgum; Wilco Wiersma, Gytsjerk; Femke Wouda, Feanwâlden; Silke Zandstra, Eastermar; Bonze Zeilstra, Eastermar; Lieuwe Zeilstra, Eastermar.

Havo

Cultuur en Maatschappij Marijke Boskma; Rynke Helmus, Feanwâlden; Anique Roeloffs, Hurdegaryp; Marije van der Woude. Economie en Maatschappij  Douwe Algra, Tytsjerk; Joshua Baruch, Feanwâlden; Mirjanna Beerda; Nynke de Bruin, Feanwâlden; Sytske van Diggelen; Rianne Dijkstra; Ymkje Dijkstra, Feanwâlden; Greta de Haan, Garyp; Jan Haarsma, Sumar; Silke Holwerda; Almar Kleefstra; Levi Kuperus, Hurdegaryp; Friso Logher; Jesse Lourens; Jordy Mud, Tytsjerk; Nynke Poelstra, Hurdegaryp; Femke Postma, Feanwâlden; Sarah Radersma, Hurdegaryp; Louise Riksma; Simone Roorda; Jan Schaapman; Femke Sliep, Eastermar; Hessel Snijder; Chris van der Velde; Sjoerd Vonk; Jiska Wijngaarden, Hurdegaryp; Oege  van der Zee, Garyp. Natuur en Gezondheid Anne Wieke Bijker; Giovany Florez, Dokkum; Janneke Geertsma, Eastermar; Titia Groenhof, Feanwâlden; Anna Berber de Groot; Wytske de Haan, Garyp; Paula Haarsma, Sumar; Gwynne de Jong; Henk Mozes, De Westereen; Gretha van der Sluis, Garyp; Sacha Wijmenga, Hurdegaryp. Natuur en Techniek Reinout Beerda; Jelmer Volbeda, De Westereen; Janco de Vries, Garyp; Irjo Westerhof. Geen plaatsnaam is Burgum.

Locatie Waskemeer

Theoretische leerweg

Jannie Beijert; Jan Boonstra, Wijnjewoude; Jorn Drent, Donkerbroek; Yfke Folkersma, Bakkeveen; Gerrald Groen, Frieschepalen; Jordi de Groot, Bakkeveen; Djenaro Hithari, Oosterwolde; Jarno Hoeksema; Martijn Hofsteenge, Bakkeveen; Marjolein Jelsma, Haule; Roan Jelsma, Haulerwijk; Anne Froukje de Jong, Bakkeveen; Tiemen Jongsma; Henrieke Jonkman, Bakkeveen; Esther van Kammen, Marum; Erwin Kiewiet, Frieschepalen; Jorben Kluiter, Marum; Julian Kok, Bakkeveen; Iris Leistra, Bakkeveen; Tasalie Marhi, Haulerwijk; Jasper Meek, Haulerwijk; Jelmer Melles; Hendry van der Ploeg, Een; Lars Ritsema, Haulerwijk; Sietze Sietzema, Oosterwolde; Silke Uithof, Noordwolde; Toon Uithoff; Yentl Valk, Bakkeveen; Jorrit Jan van de Vosse, Haule; Daan Vrieling, Marum; Rick de Vries, Wijnjewoude; Bram van Weperen; Erik-jan Zandberg, Bakkeveen. Geen plaatsnaam is Waskemeer.