Edu Robotics leert kinderen nieuwe vaardigheden

Drachten - De ogen van de nieuwste ‘leerling’ van PCBO By de Boarne in Boornbergum lichten oranje, groen en blauw op. Het is net alsof hij wil zeggen: toe, programmeer me. Ik wil nog zoveel leren!’

Bij By de Boarne werd vorige maand een bijzonder pakket afgeleverd. Inhoud: een robot van Meccano. Of beter gezegd: de onderdelen om de Meccanoid in elkaar te zetten. En dat was af en toe een behoorlijk gepriegel, vertelt Jents Abma (12). ,,De bouwtekening was best lastig. Soms draaiden we een schroefje te strak, waardoor een onderdeel teveel doorboog. Maar het is ons gelukt!" Roulatieschema Samen met Ilse Geerligs (11), een andere leerling uit groep 8, heeft Jents de robot in elkaar gezet. Het was eerst de bedoeling dat alle leerlingen uit groep 7/8 aan het project zouden meewerken, vertelt groepsleerkracht Arnaud Donker. ,,We hadden een roulatieschema opgesteld, zodat iedereen aan de beurt kon komen. Maar dat bleek in de praktijk niet tewerken. Er stonden iedere keer teveel kinderen langs de kant te kijken." De bouw aan elkaar overdragen was ook lastig. En dus waren het uiteindelijk Jents en Ilse die de klus mochten klaren. Het eindresultaat mag er zijn. Meccano (er wordt door de leerlingen nog nagedacht over een andere naam) staat er stoer bij. Hij kan al vrolijk met zijn armen zwaaien en korte Engelstalige zinnetjes uitspreken. Maar het echte programmeerwerk moet nog gebeuren. Ilse: ,,Als hij straks helemaal klaar is, kan hij een dansje maken en een parcours afleggen. Of knuffels geven, dat lijkt me ook heel leuk!" Pilot By de Boarne draait mee in de pilot Edu Robotics van Innovatiecluster Drachten, in samenwerking met de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland en de twee organisaties voor basisonderwijs in Friesland. Uiteindelijk ontvangen 450 Friese basisscholen een Meccanoid. Arnaud is erg enthousiast over het robotics-project: ,,Je moet de kinderen van nu meer meegeven dan alleen de reguliere lesstof. De tijd waarin we leven vraagt om een andere manier van denken. Ruimte voor creativiteit wordt steeds belangrijker. Dit project past daar precies bij. Het daagt de kinderen uit, leert hen om zelf allerlei dingen te ontdekken. Als ik zie hoe ze dat oppakken, geeft me dat een enorme kick!" Directeur Gerard Bandringa van By de Boarne is het roerend met hem eens:,,Het robotics-project is een mooi voorbeeld van Building Learning Power. Kijk, 1 plus 1 is 2. Dat blijft natuurlijk zo. Maar om kinderen voor te bereiden op een leven in een snel veranderende maatschappij, moet je hen ook bij de ontwikkeling van andere vaardigheden helpen. Het zelfstandig kunnen oplossen van problemen staat daarbij centraal." Doorzettingsvermogen De nieuwe manier van denken - mét gebruikmaking van de nieuwste technologieën - moet in álle groepen worden gestimuleerd, vindt Gerard. Om die reden heeft By de Boarne ook voor de lagere groepen allerlei robotjes aangeschaft. Groep 1/2 maakt met de Beebot op een heel eenvoudige manier kennis met programmeren, simpelweg door op een paar knopjes te drukken. De Bluebot die groep 3/4 gebruikt, gaat een stapje verder en kan vanaf een iPad een bepaald parcours afleggen. En groep 5/6 heeft de Dash&Dot, in feite twee robotjes die je kunt ‘leren’ om met elkaar te communiceren. Gerard: ,,Bij dit soort toepassingen gaat het om zoveel meer dan ‘alleen’ een robot. Het gaat ook om zaken als zelfreflectie en doorzettingsvermogen. Ik ben heel blij met het Edu Robotics-project. Maar wat ons betreft zou dit nog maar het begin moeten zijn en komen er nog veel meer van dit soort projecten." Tekst en foto's Frank de Olde