De Omkearde Staking

HOUTIGEHAGE - Iedere twee jaar organiseren de gemeente Smallingerland en Smelne’s Erfskip een cultuurhistorisch jaar. Voor 2017 is gekozen voor het thema ‘Roerige tiden yn Smellingerlân’. In het kader hiervan zal in Houtigehage het Iepenloftspul ‘De Omkearde Staking’ plaatsvinden. De première op 30 juni is reeds uitverkocht.

Begin jaren vijftig lag het werkloosheidspercentage in Houtigehage ver boven het gemiddelde in Nederland. De armoede in dit Friese dorp was groot. Een aantal oudere werklozen zat in werkverschaffingsprojecten als DUW-arbeider (Dienst Uitvoerende Werken) en verdiende daarbij nog een klein loon. Werkloze jonge mannen zaten echter zonder uitkering thuis.

Toch was er naar hun mening voldoende werk in Houtigehage: er was achterstand in de uitvoering van openbare werken en de herontginning van een aantal wegen wachtte al jaren op uitvoering. Een groep werklozen begon vervolgens een unieke aktie en ging uit protest aan het werk. De Parkwyk, een bij regen onbegaanbare weg, werd ontgonnen.

Werklozen die aan het werk gingen: een omgekeerde staking. Het leidt tot grote verbijstering van de autoriteiten. Op 21 januari 1952 is de omgekeerde staking een feit. Houtigehage kwam in het nieuws, er verscheen een verslag in De Waarheid, het partijblad van de CPN. Het dorp stond op de kaart en fungeerde vervolgens als voorbeeld voor omliggende dorpen. Voor de provincie en het gemeentebestuur was de omgekeerde staking aanleiding om nu wel aan de slag te gaan met het uitvoeren van de openbare werken.

Dit alles is verwerkt in een Friestalig iepenloftspul met daarin de houding van de diverse gezinsleden ten opzichte van de stakers, de bureaucratie en een geheime liefde met verstrekkende gevolgen. Onder leiding van schrijver en regisseur Wimpy de Vries wordt het geheel met humor en realiteit voor het voetlicht gebracht.

Voorstellingen: 30 juni, 1 juli, 7 juli en 8 juli, aanvang 20.30 uur

2 juli en 9 juli: aanvang 15.00 uur

Locatie: bij ’t Wâldhûske, Skoallewyk 10, Houtigehage

Kaarten à € 5,00 zijn te bestellen via tel. 06 23537264 of op www.dorphoutigehage.nl.

.