Kerkje Kortehemmen deze zomer open voor publiek

Drachten - Deze zomer is vanaf 1 juli tot 10 september het historische kerkje van Kortehemmen alle zaterdagen voor het publiek geopend.

Dit kerkje, eens een dependance van het machtige klooster van Smalle Ee, is omstreeks 1300 gebouwd en is sindsdien in nagenoeg oorspronkelijke staat behouden gebleven. De sfeer van toen kunt u tot op de dag van vandaag nog herbeleven. Vanaf de middeleeuwen was dit kerkje belangrijk voor de bewoners bij doop, huwelijk en sterven. Ook werden er iedere zondag kerkdiensten gehouden. De laatste jaren is dit alles een stuk minder geworden. Daarom is de kerk in 2013 overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken om dit schitterende monument zo lang mogelijk te behouden. Een plaatselijke commissie van beheer runt de dagelijkse gang van zaken. Het kerkje wordt met veel zorg in stand gehouden en buiten een aantal reguliere kerkdiensten om wordt het kerkje steeds populairder bij huwelijksplechtigheden, lezingen en workshops, rouwdiensten, opbaringen en exposities. Ook worden er geregeld muziekuitvoeringen gehouden. Expositie Folkskeunst en Boartersguod fan Bethlehemsstee Atsje en Popke Bethlehem uit Boornbergum en De Tynje hebben als hobby het maken en verzamelen van volkskunst. Atsje maakt schitterende borduurwerken en heeft een indrukwekkende verzameling kinderspeelgoed vanaf 1900. Haar broer Popke schildert iconen en bewerkt antiek meubilair en huisraad in Hindeloper stijl met religieuze voorstellingen. Samen brengen zij een deel van hun collectie bij elkaar in een verrassende expositie. Openingstijden Opening van de tentoonstelling en start Tsjerkepaed 2017 op vrijdag 30 juni, 16.00 uur. Van 30 juni tot en met 9 september alle zaterdagen open van 13.30-17.00 uur.  Adres: Boerestreek 13 in Kortehemmen.