Scholen Smallingerland en Tytsjerksteradiel doen mee aan landelijke actie

Drachten -  Scholen in Smallingerland en Tytsjerksteradiel doen mee aan de landelijke prikactie op dinsdag 27 juni. 

Er is de laatste tijd veel te doen omtrent het nijpende lerarentekort, de hoge werkdruk en de lage salarissen in het basisonderwijs. De actiegroep POinactie (Primair Onderwijs in actie), de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad hebben hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas met weinig resultaat. Deze problematiek treft ook OPO Furore (overkoepelende organisatie voor openbaar primair onderwijs met 23 scholen) en de overkoepelende organisaties voor christelijk primair onderwijs PCBO Smallingerland (13 scholen) en PCBO Tytsjerksteradiel (13 scholen). Er zijn in de afgelopen jaren leerkrachten gestopt terwijl er weinig nieuwe leerkrachten bijkomen. Hoewel OPO Furore en PCBO hun vacatures nog steeds vervuld krijgt, merken ze dit wel bij het aantrekken van invalkrachten. De organisaties willen hun verantwoordelijkheid nemen en roepen de ouders van de aangesloten scholen dan ook op om de petitie op www.pofront.nl te tekenen. Met als doel het vak van leerkracht weer aantrekkelijk te maken voor jonge mensen met onderwijspassie en zo de kwaliteit van het basisonderwijs voor de toekomst te waarborgen. OPO Furore, PCBO Smallingerland en PCBO Tytsjerksteradiel hebben dan ook besloten om op dinsdag 27 juni mee te doen aan de landelijk aangekondigde prikactie. Dit betekent dat de aangesloten basisscholen een uur later opengaan dan normaal. De ouders zijn deze week per brief geïnformeerd over deze actie. De organisaties realiseert zich dat deze actie enige overlast kan bezorgen voor de ouders. Ze geven in hun brief dan ook aan dat als ouders door deze actie in de problemen komen, ze dit kunnen melden bij de directie van de desbetreffende school en er naar een passende oplossing wordt gekeken. Ook wordt er per school gekeken of men mee kan doen aan de landelijke actie om een leerkracht en een ouder af te laten reizen naar Den Haag om een petitie te overhandigen aan demissionair premier Rutte.