Aanpak Van Knobelsdorffplein gaat woensdag van start

DRACHTEN - Gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân en wethouder Ron van der Leck van de gemeente Smallingerland geven volgende week woensdagmiddag (5 juli) om vier uur het officiële startschot voor de werkzaamheden aan het busstation bij het Van Knobelsdorffplein in Drachten. Dat doen ze met de onthulling van een projectbord.

  Volgende week starten de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het busstation Van Knobelsdorffplein en omgeving. Maandag al wordt begonnen met de aanleg van een tijdelijke weg van en naar het busstation. Hiervoor wordt het grasveld aan de Berglaan voorzien van tijdelijke bestrating. Op deze manier kan het busstation tijdens de werkzaamheden gewoon in gebruik blijven. De haltes worden wel verplaatst. Drie fasen De herinrichting van het busstation wordt in drie fasen uitgevoerd. Fase 1 begint op 10 juli met de herinrichting van de Berglaan en de aanleg van de nieuwe busperrons. De Berglaan is vanaf dat moment gestremd voor al het verkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven. Om de periode van overlast voor de omwonenden, bedrijven, het openbaar vervoer en het doorgaande verkeer zo kort mogelijk te houden, wordt in deze periode ook in de bouwvak en op zaterdagen doorgewerkt en indien nodig ook 's avonds tot uiterlijk 21.30 uur. De verwachting is dat fase 1 begin september klaar is. Aansluitend begint fase 2. Dat zijn werkzaamheden om de huidige fietsenstalling onder de bestaande parkeergarage uit te breiden. Dit moet klaar zijn in maart 2018. daarna start Fase 3: de herinrichting van het gebied tussen de nieuwe busperrons aan de Berglaan en de gevel van de vernieuwde en uitgebreide fietsenstalling. Dat werk moet in mei 2018 afgerond kunen worden, zo is de planning. 2 miljoen De verbetering van het busstation en omgeving is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Fryslân. Binnen de investeringsagenda Drachten - Heerenveen is 2 miljoen gereserveerd voor de aanpassingen van het busstation en de omgeving van het Van Knobelsdorffsplein.