Certificaten voor journalistiekstudenten ROC Friese Poort

Drachten - Tweede- en derdejaars studenten van de opleiding Journalistiek en Fotografie aan ROC Friese Poort in Drachten hebben de afgelopen tijd meegewerkt aan de weekbladen van NDC mediagroep. 

In het kader van Praktijkgericht Leren werken de weekbladen van NDC mediagroep en de journalistieke opleidingen van ROC Friese Poort al enige jaren met elkaar samen. Ook dit jaar weer tot volle tevredenheid. In het bijzijn van hun mentor en docent Akkemar Born overhandigde Froukje Nijholt, redactiecoördinator NDC weekbladen, de studenten hun welverdiende certificaten. De studenten hebben individueel en in tweetallen artikelen geschreven voor diverse weekbladen. Voor hen een mooie kans om journalistiek in de praktijk te bedrijven, zich te bekwamen in het schrijven van nieuwswaardige artikelen en persfotografie en het ervaren van de druk van deadlines. Voor de redacteuren van de weekbladen is het elk jaar een mooie kans om jonge, enthousiaste journalisten in de dop aan het werk te zien, aan te sturen en klaar te stomen voor een toekomst in de (regionale) journalistiek. Scholenproject Een aantal tweedejaarsstudenten werkte bovendien aan een scholenproject voor De Woudklank, het weekblad in Gorredijk en omstreken. Zij bezochten zes basisscholen in Gorredijk en Beetsterzwaag en interviewden scholieren van groep 8 over hun toekomstdromen.