Trots Houtigehage eert in de stromende regen zijn rode historie

Hutigehage - Ondanks de stromende regen beleefde Houtigehage vanavond een succesvolle première van haar iepenloftspul De Omkearde Staking.

De regen kletterde onophoudelijk neer op het terrein aan de Skoallewyk. ,,Wy hienen it der as spilers om healwei njoggenen noch oer om it mar oer gean te litten'', zegt acteur Jan van der Heide. ,,As wy de foarstelling ferskowe soenen nei saterdeitemiddei, dan soe it noch altyd de premjêre wêze. Mar de tribune siet fol en der minsken bleaunen sitten. Doe binne wy mar gewoan begûn. Sa lang as it mar net tongeret, kin it.'' Maar het vele hemelwater deerde de spelers dan ook minder dan het publiek, vond de Drachtster, die zijn eigen grootvader speelde, die in de jaren vijftig stakingsleider was bij de omgekeerde staking. ,,Ast stilsitst is it minder, ast ien kear oan it spyljen bist tinkst der net mear oan. En ach, yn de jierren fyftich reinde it ek wolris in hiele jûn.'' Modderig De regen had verder geen invloed op het spel, al bleef Betty Atsma tijdens een dramatische aftocht bijna met haar klomp in het inmiddels modderige zandpad haken. De organisatie besloot in overleg met de toeschouwers wel de geplande koffiepauze van een half uur te schrappen en slechts enkele minuten het spel stil te leggen, zodat het toneel gereed gemaakt kon worden voor het vervolg. Slechts enkele rokers verlieten de tribune om even een droog plekje te zoeken. Ter compensatie bood voorzitter Marten Wijnstra de bezoekers na afloop een kopje koffie aan. ,,It is sneu dat it sa reint, mar ja, dat is no ien kear it risiko fan in iepenloftspul'', vond Wijnstra. Hij was niettemin na afloop flink trots op de prestatie van zijn dorpsgenoten. De voorstellingen van vanavond, komende zondag en volgende week vrijdag zijn uitverkocht, voor de overige voorstellingen (zaterdag 1 juli, zaterdag 8 juli en zondagmiddag 9 juli) zijn nog beperkt kaarten beschikbaar. ,,Mar it sil no wol hurd gean'', zegt Jan van der Heide. ,,Sa'n read stik as dit ha se hjir yn de omkriten noch noait sjoen.'' Lees ook: Houtigehage viert ‘roerige tijden’ in De Omkearde Staking Kijk hier voor een kort fragment van het stakingslied, met als afsluiting een korte vrolijke noot: