Uitkeringsgerechtigden in Opsterland sneller aan het werk

BEETSTERZWAAG -  De gemeente Opsterland heeft het re-integratieplan ‘Meteen in Beweging’ vastgesteld. Via dit plan wil de gemeente uitkeringsgerechtigden nog sneller helpen en zo snel mogelijk activeren richting werk of participatie. De focus ligt hierbij op uitstroom en het vinden van werk.

Re-integratie is het meest effectief als zij meteen bij de start van de uitkering aanvangt. Daarom krijgt de uitkeringsgerechtigde binnen een week uitsluitsel over zijn of haar uitkering en krijgt hij of zij meteen een intakegesprek met een klantmanager werk over het vervolg. De bedoeling is dat de uitkeringsgerechtigde vanaf week 1 actief aan de slag gaat. De snelle beweging van de uitkeringsgerechtigde gaat de gemeente stimuleren vanuit drie aanpakken: Het Werkplein Gericht op mensen die dicht bij de arbeidsmarkt staan. Hiervoor ontwikkelt Opsterland onder andere een frequent inloopspreekuur wat gericht is op het delen en bespreken van vacatures, kennismaken met uitzendbureaus, het organiseren van speeddates met uitzendbureaus en werkgevers, het maken en presenteren van cv’s en solliciteren. Het Participatiehuis Gericht op mensen die ondersteuning nodig hebben om weer aan het werk te komen. Hiervoor ontwikkelt Opsterland onder andere een nieuw diagnose-traject, een introductieprogramma gericht op onder andere houding, gedrag, motivatie, solliciteren, presenteren, netwerken en meer werk(ervarings)plekken. Het Taalplein Een aanpak voor laaggeletterden en nieuwkomers die de taal niet spreken. Door middel van een intensief traject van zes maanden wordt spreekvaardigheid bijgebracht. Het niet beheersen van de taal is een obstakel om door te stromen naar de aanpak ‘Participatiehuis’ of ‘Werkplein’. Een belangrijk onderdeel van het taalplein is het vinden van vrijwilligerswerk. Indien men na deze aanpak nog niet is uitgestroomd naar werk of opleiding, komt er een vervolg inzet. Afhankelijk van de behoefte kan dit een werk-leertraject, een re-integratietraject of participatietraject zijn.