Kerk en Present verzamelen 'tijd' voor Burendag 2017

DRACHTEN - Voor Burendag 2017 houden kerk De Arke en Present Smallingerland een collecte. Ze vragen echter niet om geld, maar om tijd.

Protestantse Kerk De Arke en Present Smallingerland organiseren een Tijdcollecte tijdens de Burendag 2017 voor inwoners van De Drait, De Trisken, Himsterhout, Morrapark en Park Suyderwijk. Die tijd wordt gebruikt om met elkaar wijkbewoners te helpen tijdens Burendag op zaterdag 23 september. Mensen kunnen ook samen met hun buren of vrienden meedoen. Present en De Arke nodigen ook andere partijen uit mee te doen om zo meer vrijwilligers te werven en het draagvlak in de wijken te vergroten. Dit idee is verkozen tot een van de 10 beste ideeën van Friesland, een actie van Zorgverzekeraar De Friesland. Steuntje in de rug Veel mensen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Door allerlei omstandigheden zoals ziekte of ouderdom, is het voor een groep mensen moeilijk om praktische klussen uit te voeren. Bijvoorbeeld het opknappen van een tuin, het sauzen van een slaapkamer of het leggen van een laminaatvloer. Deze zomer worden wijkbewoners enthousiast gemaakt om hun tijd beschikbaar te stellen op de Burendag. Vervolgens geven ze via een kaartje of de website van Present aan welke activiteit ze kunnen doen (praktische klussen zoals behangen, tuinklussen of een sociale activiteit met een specifieke doelgroep). Op basis van alle aanmeldingen worden groepen gemaakt. Zo ontstaat bijvoorbeeld een behanggroep of een tuingroep. Na een informatie- en instructiebijeenkomst gaan de groepen aan de slag. De projecten komen, zoals bij alle projecten via Present, tot stand in samenwerking met hulpverleners van maatschappelijke organisaties. Zij dienen de hulpvragen in bij Present en begeleiden de hulpvragers gedurende het project. Al vijf jaar zet Present Smallingerland de TijdCollecte-werkvorm in: in plaats van geld wordt er tijd ingezameld bij kerken en bedrijven. Zo zijn er vele honderden vrijwilligers geworven, die zich een dag(deel) inzetten voor mensen rondom de armoedegrens. Informatiebijeenkomst Op woensdagavond 6 september is de informatiebijeenkomst waar Present Smallingerland de werkwijze toelicht en waar de groepsleden (die samengesteld zijn uit de aanmeldingen) elkaar leren kennen. Buurtbewoners kunnen zich als team of als bestaande groep opgeven of individueel, waardoor ze worden ingedeeld bij mensen met dezelfde voorkeur. Op landelijke burendag 23 september 2017 worden alle projecten door de groepen in de wijken uitgevoerd. Aanmelden kan via de website