Singelland VHS blij met mooie examenresultaten

DRACHTEN - De geslaagde leerlingen van OSG Singelland locatie Van Haersmasingel konden woensdag en donderdag hun diploma in ontvangst nemen. De school is ook dit jaar weer zeer tevreden over de uitslag.

Van de 305 leerlingen die examen deden, zijn er 296 geslaagd. Dat komt neer op 97 procent. Zeven leerlingen slaagden cum laude. De examenkandidaten van het leerwerktraject, de basisberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg slaagden allemaal. Van de kaderberoepsgerichte leerweg deden 109 leerlingen examen, waarvan er uiteindelijk 106 geslaagd zijn. In de theoretische leerweg slaagden 131 van de 137 leerlingen. ,,Een uitstekende prestatie van zowel onze leerlingen als docenten”, aldus locatiedirecteur Annemarie Kingma. Cum laude Sinds dit schooljaar is het ook voor middelbare scholieren mogelijk om cum laude af te studeren. Dit is een van de maatregelen uit het plan toptalenten 2014-2018 van de overheid. Dit plan is ontwikkeld om leerlingen een extra stimulans te geven om zichzelf te blijven ontwikkelen en een leercultuur ambitieuzer te maken en te stimuleren. Voor het cum laude slagen voor het VMBO moet het niet afgeronde, gemiddelde eindcijfer een 8,0 zijn. Daarnaast moet je voor de rekentoets, het sectorwerkstuk, het kunstvak en lichamelijke opvoeding minimaal als eindcijfer 6,0 of een voldoende hebben. In de basisberoepsgerichte leerweg was er een leerling die aan deze eisen voldeed. In de theoretische leerweg waren dat er maar liefst zes.