Groot aanbod op rommelmarkt Oudheidkamer Drachtstercompagnie

DRACHTSTEROMPAGNIE - De rommelmarkt die de Oudheidkamer Drachtstercompagnie morgen van tien tot drie uur houdt, heeft een uitzonderlijk groot en divers aanbod.

De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije verzamelde voor de jaarlijkse sneupersmerk op het terrein van de Oudheidkamer aan de Fallaetswei 17 meer dan duizend boeken, elektra, huis-, tuin - en keukenspullen. Er is zoals ieder jaar speciaal voor de kinderen een aparte hoek ingericht. Daar kan speelgoed worden gekocht, zegt bestuurslid Tseard Jager. ,,En de prizen binne hiel leech hâlden, want wy folle it measte fansels wol kwyt reitsje.'' De opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de Oudheidskamer. Wie nog artikelen kwijt wil voor de rommelmarkt kan zich melden bij Appie Heddema (telefoon 0512-342375) of Tseard Jager (06-51042692) of mailen naar hkdk@hotmail.nl.