(S)cool on Wheels leer kinderen spelenderwijs over sporten met handicap

DRACHTEN - De leerlingen van de groepen 7 en 8 van PCBO It Foarhûs in Drachten hebben deze week in theorie en praktijk via een clinic (S)Cool on Wheels informatie en ervaring gekregen over leven en sporten met een handicap.

Docent Martin Bergsma van Sport Fryslân vertelde in de klas hoe hij in een (sport)rolstoel terechtkwam en wat zijn ambities zijn. Daarna mochten de leerlingen zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten: zij leren omgaan met de rolstoel en gaan basketballen. Ook werd er in de praktijkles aandacht gegeven aan hoe het is wanneer je niet kunt zien. Met deze clinics krijgen leerlingen meer begrip voor mensen met een handicap. Het project (S)Cool on Wheels is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport. Deze clinic wordt gefinancierd door Fonds Gehandicaptensport en gecoördineerd door Sport Fryslân.