Leerlingen Liudger Burgum tonen op EXPO 21-e eeuwse vaardigheden

BURGUM - Eerstejaars van CSG Liudger, locatie Burgum, houden maandag een EXPO in het kader van het vak ‘Modern Skills’.

Vrienden, familie en andere belangstellenden zijn welkom om met eigen ogen te zien welke vaardigheden de leerlingen het afgelopen schooljaar hebben ontwikkeld. Het vak Modern Skills staat in het teken van de zogenaamde 21 e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, ict-vaardigheden en samenwerken. Tijdens de opdrachten gingen leerlingen in groepsverband aan de slag met het maken van onder andere een digitale schoolkrant, het bouwen van een website of de start van een eigen bedrijfje. Tijdens de EXPO tonen de leerlingen de resultaten en ontvangen ze een certificaat ter afronding van de Modern Skills, het ‘skillsdocument’. Naast de presentaties van de leerlingen wordt er tijdens de expo met de verkoop van zelfgemaakte spullen geld ingezameld voor een leerling met diabetes. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een apparaat waarmee naaldloos bloedsuiker kan worden gemeten met een bloedglusocemeter. De EXPO duurt van 16.00 tot 19.00 uur, met om 17.00 uur de uitreiking van de certificaten.