Reconstructie rotonde Noorderhogeweg-Nijtap

Drachten - Het college van B&W van de gemeente Smallingerland heeft ingestemd met de reconstructie van de rotonde Noorderhogeweg-Nijtap in Drachten. 

Om de verkeersdoorstroming hier te verbeteren en te waarborgen in de toekomst, is aanpassing nodig. Besloten is van de huidige rotonde een turborotonde te maken. Er ontstaan regelmatig wachtrijen bij de rotonde. Met name in de avondspits is het druk, zowel op Nijtap als op de Noorderhogeweg. Uit berekeningen blijkt dat er in de komende jaren een verkeersgroei te verwachten is waardoor ook in de ochtendspits verkeersproblemen zullen ontstaan. Voornamelijk het rechtdoorgaand verkeer op de Noorderhogeweg zal toenemen. Ontwerp In het ontwerp van de turborotonde krijgt de Noorderhogeweg zowel dubbele toe- als afritten. De rijrichting vanuit Drachten krijgt een dubbele toerit. Bij de aansluiting van de Jade op Nijtap komt een middengeleider zodat fietsers hier in twee etappes kunnen oversteken. Dit komt de veiligheid ten goede. De naastgelegen fietstunnel blijft ongewijzigd. Op een later moment in het project voorzien we de rotonde van nieuwe verlichting en beplanting. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de rotonde gaat de gemeente ook aan de slag met de riolering op deze plek. Planning Voor omwonenden en andere betrokkenen organiseert de gemeente in september een inloopbijeenkomst. Reacties op het ontwerp kunnen daarna meegenomen worden in het bestek. De aanbesteding zal eind dit jaar plaatsvinden. De geplande start van het project is maart 2018. Voor het hele project is een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro geraamd. Vanuit de provinciale investeringsagenda is een budget beschikbaar van 800.000 euro.