Drie routes geopend voor fietser, wandelaar en kunstliefhebber

OLTERTERP - Met de onthulling van een nieuwe informatiezuil bij restaurant Het Witte Huis heeft burgemeester Ellen van Selm van Opsterland vanmiddag drie nieuwe routes geopend.

Meer dan tien jaar duurde de voorbereiding van de Mountainbike Route (MTB-route) Opsterland-Smallingerland, het wandelknooppuntennetwerk Beetsterzwaag en omstreken en de Beeldenroute van Landgoed Olterterp. Aan de eerste twee routes is door meer dan tweehonderd vrijwilligers jaren gewerkt, in nauw overleg met de landgoedeigenaren, de gemeenten Opsterland en Smallingerland, de provincie Fryslân en de Bosgroep. Wat de aanleg vooral vertraagde was het grote aantal landeigenaren dat er bij betrokken was, zegt Andreas Post uit Drachten, bestuurslid van de MTB-route. ,,Der wienen in soad hindernissen. Sa hienen wy al in hiele moaie route betocht, mar doe blykten guon lâneigners net meiwurkje te wollen. Doe ha wy in nij paad makke, yn oerlis mei de Bosgroep.'' Geleerd Post heeft van de kwestie wel geleerd, zegt hij. Hij is namelijk al een paar jaar bezig om de route Drachten-Opsterland via Wijnjewoude en Bakkeveen aan te laten sluiten op het padennetwerk bij Norg. ,,Ik wol no fan de eigners sels hearre wêr't wy it bêste lâns kinne. Mei Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten binne wy der wol út, mar in probleem is noch it Mandefjild by Bakkefean, eigendom fan It Fryske Gea. Dat is in stik fan goed trije kilometer.'' Een oplossing voor dat traject is voorlopig nog niet in zicht, stelt Post, maar als het wel lukt, dan ontstaat er met een aansluiting op Appelscha een mountainbikeroute van in totaal meer dan 250 kilometer. Het netwerk dat vanmiddag is geopend, waarbij routes bij Drachten/Boornbergum en rondom Beetsterzwaag zijn gekoppeld met paden bij Gorredijk en Tijnje, telt in totaal circa 65 kilometer. In de clinch De routes laten heel goed zien hoe mooi en divers het gebied is, vindt voorzitter Marten Pruis van de vereniging van landeigenaren. Hij prees de grote inzet en het doorzettingsvermogen van alle vrijwilligers, maar zwaaide net als Andreas Post ook lof toe aan Bindert Kloosterman. Hij is verantwoordelijk voor het wandelknooppuntennetwerk en was meer dan eens de bindende factor, stelt Pruis. ,,Het combineren van de diverse routes was niet altijd makkelijk. De wandelaars en de fietsers lagen meer dan eens met elkaar in de clinch, maar hij zorgde steeds voor de oplossing.'' De aanleg van de route heeft rond de 135.o000 euro gekost, maar in dat bedrag zijn lang niet alle kosten opgenomen, zegt Post. ,,Wy rekkenje al dy oeren fan de frijwilligers ek net, dat binne allinnich al mear as 2500 oeren.'' De Infozuil bij het Witte Huis is neergezet door de Marrekrite. Op de zuil staan routekaartjes, maar ook informatie over de organisaties. Via QR-codes komen passanten op de websites van de diverse belangenverenigingen. Voor het rijden van de MTB-route moeten fietsers een sticker aanschaffen, zo wordt ook duidelijk. ,,En dat kin hjir by it Wite Hûs. Yn Drachten is it Bewegingssintrum oan de Sportleane it ynfopunt.'' Best nieuwe trail De route heeft nu al de prijs ontvangen voor de beste nieuwe Trail in Nederland. Zaterdag is de route voor het eerst open voor fietsers. Ook Post zal zich dan in zijn fietspak hijsen. ,,Dat regeljen en organisearjen is ek moai wurk, mar der giet sa'n soad tiid yn sitten, dat ik jierrenlang net oan fytsen ta kaam bin. Mar no kinne wy wer los.'' De MTB-route, met een eenvoudige moeilijkheidsgraad, is onder te verdelen in drie gekoppelde routes: blauw, groen en rood. Veldroute Smallingerland - Blauw 18 kilometer. De blauwe route, die start vanaf de Sportlaan in Drachten, gaat over mooie dijken, langs water en door kleine bosjes. “Nooit geweten dat je langs de Smalle Ee en Boornbergum zo mooi kunt mountainbiken” was het commentaar van een MTB-er. Halverwege de blauwe route is een combinatie mogelijk met de groene route (in totaal 50 kilometer). Bosroute Beetsterzwaag e.o. - Groen 35 kilometer. Het Witte Huis in Olterterp is het startpunt van de groene route, door de prachtige landgoederen die de adel en patriciërsfamilies hebben nagelaten. De bosroute voert langs oude lanen, open velden en het Koningsdiep. Deze technische en verrassende route maakt het soms lastig om snel te fietsen. Enige stuurmanskunst is vereist. Veldroute Opsterland - Rood 24 kilometer. De rode route start bij Sportcentrum Kortezwaag. Deze route is deels verhard en heeft een aantal verrassende elementen. De MTB-er passeert velden en wegen en een aantal bosschages waarin prachtige singletracks zijn aangelegd. Via de groene route komt hij / zij weer bij het startpunt. Wandelknooppuntennetwerk Beetsterzwaag e.o. Het wandelnetwerk is opgebouwd uit knooppunten, waardoor de wandelaar zelf kan bepalen waar de wandeling langs voert. Het Wandelknooppuntennetwerk Beetsterzwaag e.o. is zeer fijnmazig. Dichte en meer open gebieden, brede, smalle, rechte en kronkelende paden, parken en Overtuinen, een grote diversiteit aan flora en fauna – het is er allemaal. Het pad is ingepast in het veel grotere en al eerder gerealiseerde wandelnetwerk Zuidoost Fryslân, dat op haar beurt weer deel uitmaakt van het wandelknooppuntennetwerk van heel Fryslân. Hiermee zijn in onze provincie onbeperkte wandelmogelijkheden ontstaan. Beeldenroute Landgoed Olterterp De keuze om een thematische route te realiseren voert terug naar het verleden. Ambrosius van Boelens (1766-1834), stichter van Landgoed Olterterp, ontwierp destijds een wandeling vol bijzondere elementen: een grot, een hermitage, de 12 Apostelen, het huisje Arm en Rijk ... Na WOII is dat allemaal verloren gegaan. Sinds Landgoeddag Olterterp in 2015 is voor de wandeling van weleer de Beeldenroute in de plaats gekomen, met dank aan a.s.r. en Vereniging de Opsterlandse Groene Parels. Nu is het ‘Grote Boschpark’ bevolkt met een bont gezelschap van personages uit Friese mythen en sagen. Sommige hebben echt bestaan, andere zijn aan de fantasie ontsproten … Over de beeldenroute is onlangs een boekje verschenen: Als Bomen Konden Spreken. Het is verkrijgbaar bij Het Witte Huis en boekhandels in Beetsterzwaag, Drachten en Gorredijk. Lees ook: Monumentale bomen Olterterp vertellen voortaan Friese sagen en legenden Boekje over de boombeeldenroute van Olterterp Mountainbikers leggen zelf ‘fietspad’ aan in Sweachster bos ATB-route Drachten-Opsterland in de race voor titel Beste Nieuwe MTB-Route