Singelland De Venen trots op behaalde certificaten en diploma’s

DRACHTEN - Dit schooljaar zijn er door 113 leerlingen van Singelland De Venen in totaal bijna 300 certificaten en diploma's gehaald.

Singelland De Venen biedt praktijkonderwijs. Dat betekent dat de school het onderwijs laat aansluiten bij de praktijk. Het motto van de school is: ‘leren door te doen’. De opleiding aan De Venen duurt in principe zes jaar. Vanaf klas 3 kunnen de leerlingen diploma’s en certificaten behalen. In schooljaar 2017-2018 zijn er door 113 leerlingen in totaal bijna 300 certificaten en diploma’s behaald. Trots ,,Een lijst waar we als school ontzettend trots op zijn!”, stelt waarnemend directeur Dick Wever. ,,Voor de leerlingen is een spannende tijd afgesloten. Dit jaar heeft De Venen afscheid genomen van 28 leerlingen. Deze leerlingen hebben in 6 jaar veel bereikt; ze hebben meerdere certificaten en diploma’s behaald, waarmee ze de basis hebben gelegd voor hun verdere carrière, een baan of een vervolgopleiding. In hun laatste jaar hebben deze 28 leerlingen nog 30 certificaten en diploma’s behaald. Wij gunnen elke leerling een certificaat of diploma, omdat hij (of zij) daarmee kan aantonen wat hij heeft geleerd en wat hij beheerst. Een geweldige prestatie van zowel leerlingen als medewerkers!''