Spetterende bandpresentaties op sbo It Heechhôf

DRACHTEN - De kinderen van groep 7 en 8 van sbo It Heechhôf lieten donderdagmiddag zien wat ze allemaal geleerd hebben in de 16 weken dat ze muzieklessen kregen van de docenten van Elzer Educatie, muziekschool in Drachten. 

Vier weken zang, vier weken drums, vier weken gitaar en vier weken piano. Samen met de kinderen verzorgden zij een geweldige muzikale afsluiting voor de ouders. Daarna was er een high tea, voor leerkrachten en ouders van de leerlingen van groep 8, die afscheid nemen van de school. Alle hapjes waren zelf door de kinderen gemaakt. SBO It Heechhôf (openbare basisschool voor speciaal onderwijs, onderdeel van OPO Furore) kreeg in 2016 een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met deze subsidie wil de school de deskundigheid van de eigen leerkrachten op het gebied van muziekonderwijs bevorderen, zodat de school minder afhankelijk wordt van het aanbod van externe partijen. De docenten vinden het belangrijk dat er in de klas meer aandacht wordt besteed aan muziek, vooral voor de kinderen in dit type onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen meer over muziek leren en niet alleen liedjes aanleren. Muziek is plezier en bevordert luisteren, stem gebruiken en de ademhaling. In de afgelopen tijd hebben de leerlingen 20 lessen POP muziek gehad (zang, keyboard, gitaar, drum en bandcoaching) in samenwerking met de Lawei en Elzer educatie.