(Update: nu met filmpje!) Meester Jelmer en juf Kirsten oefenen huwelijk al vast op schoolplein

URETERP - Met een bijzondere ceremonie zijn meester Jelmer Hoekstra en juf Kirsten Bijland vanochtend 'getrouwd' op CBS De Opdracht. Na de plechtigheid vertrokken ze naar hun woonplaats Drachten, om daar echt in de echt verbonden te worden.

Tekst en foto's Fokke Wester Dat een meester of een juf trouwt is op zich niet vreemd, erkent directeur Otto Hiemstra van De Opdracht, al komt het tegenwoordig toch een stuk minder voor dan vroeger. Maar een juf  die trouwt met een meester van de zelfde school, dat is toch wel bijzonder. In zijn uitnodiging aan de pers meldde Hiemstra dan ook nadrukkelijk dat het dit keer niet ging om een ludieke schoolactiviteit. Op school ontmoet Jelmer Hoekstra is aan de christelijke basisschool de meester van groep 6a en Kirsten Bijland is aan De Opdracht de juf van groep 4b. Ze hebben elkaar ook ontmoet op de school, vertelden ze tijdens de plechtigheid. Tussen het eerste en het tweede afspraakje zat een vakantie, vertelde meester Jelmer en in die periode dat ze elkaar niet zagen werd duidelijk dat ze toch wel echt iets voor elkaar voelden. Speciaal voor de plechtigheid, waarbij Hiemstra optrad als ambtenaar van de burgerlijke stand, waren ringen gemaakt, een lied over het jonge paar ingestudeerd en trouwbeloften geschreven. Zo moesten de verse echtelieden bijvoorbeeld beloven dat ze niet in het zelfde trainingspak op school zouden komen en onder schooltijd niet samen in het magazijn zouden verdwijnen. Na het zetten van de laatste handtekeningen van de leerlingen onder de akte kon het echtpaar symbolisch de huwelijkstaart aansnijden. Gesprek In vroeger tijden was het normaal dat een schooljuf na haar huwelijk haar baan opzegde. Die tijd is al lang voorbij, maar het trouwen van Jelmer en Kirsten is wel degelijk even onderwerp van gesprek geweest op de Opdracht, erkent directeur Hiemstra. ,,Wy ha it der wol oer hân oft it ek ferstannich wêze soe dat ien fan beiden nei in oare skoalle gean soe. Mar it is op dit stuit hiel lêstich om ûnderwizers te krijen en noch lêstiger om hiele goeie ûnderwizers te krijen. En dat wy hjir dan twa hiele goeien ha dy't mei mekoar trouwe wolle, ja, wat moatte jo dan?'' Er zijn verder geen afspraken gemaakt over het gedrag op school, zegt Hiemstra lachend. ,,Ast it der oer hast, dan is it wol dúdlik wat je bedoele. Dy trouwbeloften wienen puer foar de grap. Jelmer en Kirsten komme net tenei as echtpear op skoalle. Jelmer fytst altyd nei skoalle mei syn kollega en goeie maat Rudolf en dat bliuwt er ek nei hjoed noch gewoan dwaan, troud of net. ''