Fietstunnel De Tike-Nijega heet voortaan De Wiksel

NIJEGA-DE - TIKE - De fietstunnel tussen De Tike en Nijega draagt sinds maandagmiddag de naam De Wiksel.

Dorpsbelangen van De Tike en Nijega onthulden deze naam onder het toeziend oog van de bedenkers, dorpsbewoners en leerlingen van CBS De Gielguorde. De naam De Wiksel verwijst naar de trambaan die in de eerste helft van de vorige eeuw aan de westkant van De Hearrewei lag. Op de plek waar nu de fietstunnel is gebouwd lag een wissel, een stukje dubbel spoor, waar een paar wagons konden worden geparkeerd om te lossen. Het stukje dubbel spoor werd in de volksmond ‘De Wiksel’ genoemd. Vanuit beide dorpen kwam het voorstel de tunnel de naam De Wiksel te geven, nadat de provincie in zowel De Tike als Nijega een oproep had gedaan een naam te bedenken. De naam is aangedragen door zowel de heer Kampen als de heer Kleiterp uit Nijega. Poëzie bij tunnel Door Christelijke Basisschool De Gielguorde is in 2016 een gedichtenwedstrijd uitgeschreven voor de leerlingen. Ze mochten een gedicht maken over de Centrale As. Het winnende gedicht is gemaakt door Sigrid Swart (nu groep 8). Samen met wethouder Ron van der Leck onthulde ze deze middag het bord met haar gedicht bij de tunnel.