Eltse Snein wat by’t ein met de Voortvarende Vrouwen

Drachten - ÂLD - De VoortVarende Vrouwen uit Rottevalle e.o. zijn zondag 30 juli van 13.30 tot 16.30 uur te horen en zien aan de kade voor het Toeristenbureau in Earnewâld, in het kader van Eltse Snein wat by't ein.

Het koor bestaat uit vijftien enthousiaste vrouwen die hun repertoire over het water, de zee, het zeevrouwenleven zingen. Ze worden begeleid door Henny en Irene op de trekharmonica. Naast dit repertoire zingen ze met fleur en kleur en soms met een traan een aantal liedjes uit hun speciale themarepertoire. Al een aantal jaren stonden de dames op het podium van  de jaarlijkse Rottefalster Sjong & Muzykjûn om een blokje themaliedjes in aangepaste kledij en met bijpassende naam te zingen. Hiervoor repeteerden ze een aantal keren en daar bleef het bij. Maar sinds 2013 zijn ze geregeld met elkaar op pad en trekken ze van zorgcentra naar festivals, jubilea en dorpsfestiviteiten. De aanleiding hiervoor was de waterdag in Rottevalle in juni 2013 tijdens het culturele 'skûtsjejier'  in de gemeente Smallingerland. Hiervoor werd het repertoire uitgebreid en de naam VoortVarende Vrouwen voor het koor gekozen.  Er werd toen gezongen op de nautische markt en tijdens de vlootschouw. In 2015  tijdens het culturele jaar ; It jier fan it Smellinger lânskip' trokken de VoortVarende Vrouwen met de spelers van de eenakter 'Om it Leijenlân' van dorp naar dorp, waar de voorstelling middag aan middag was uitverkocht. Het optreden op zondagmiddag 30 juli maakt deel uit van één van de zeventien zondagmiddagen Eltse Snein wat by’t ein, die georganiseerd worden door de activiteitencommissie in samenwerking met het Toeristenbureau. De week daarop vertrekken de Voortvarende Vrouwen naar Duitsland, voor een optreden in Leer bij het Maritieme Havenfestival aldaar.