Gemeente onderzoekt brandveiligheid in centrum Drachten

DRACHTEN - Smallingerland gaat na de zomer een groot onderzoek houden naar de brandveiligheid in het centrum van Drachten.

Afgelopen voorjaar constateerde de gemeente in een steekproef dat meer dan de helft van panden, met wonen en bedrijfsfuncties in het centrum, niet voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Daarom wordt na de zomer streng gecontroleerd in oudere panden met houten vloeren die niet recent zijn verbouwd. Er wordt vooral gekeken naar de aanwezigheid van een interne brandscheiding tussen woningen en bedrijfsfuncties. Deze brandscheiding zorgt voor een vertraging van het uitbreiden van het vuur. Ook wordt er gekeken naar de vluchtroutes uit de woningen en bedrijven. De gemeenten neemt contact op met de eigenaren van de panden om een afspraak te maken voor de controle. Tijdens de controle geeft de ambtenaar de eigenaar ook voorlichting over de brandveiligheidseisen. Vluchtwegen Aanleiding voor de steekproef was een grootschalige brandveiligheidscontrole in 2016. Deze controle was vooral gericht op publieke veiligheid. Toen heeft de gemeente vooral gekeken naar het vrijhouden van vluchtwegen, de aanwezigheid van goede nooduitgangen en 'gekeurde' blusmiddelen. Tijdens deze controles kwam naar voren dat de gebouwen ook niet altijd voldoen aan andere brandveiligheidsvoorschriften zoals de brandscheiding. Houten vloeren Uit de steekproef van dit voorjaar bleek dat recent verbouwde panden waar ook aandacht is geweest voor de brandveiligheid, vaak voldoen aan de regelgeving rondom brandveiligheid. Nieuwere panden met een betonnen vloer ook grotendeels. Vooral oudere panden met een houten vloer waar geen verbouwing is geweest, voldoen vaak niet aan de brandveiligheidseisen. Vandaar dat de gemeente met deze panden begint.