Raad eist en krijgt 'stevig onderzoek' naar gang van zaken in Lawei-debacle

DRACHTEN - Er komt een onderzoek naar de gang van zaken rond het Laweidebacle. Verder krijgt de Lawei geen geld meer van de gemeente om verder te procederen tegen de aannemer.

Tekst: Fokke Wester Dat zijn de voornaamste uitkomsten van het spoeddebat, dat vanavond op verzoek van de oppositiepartijen in het gemeentehuis is gehouden over de Laweikwestie en het vonnis van de Raad voor Arbitrage van de Bouw. Zoals bekend is De Lawei daarin in het ongelijk gesteld en zijn alle argumenten van de Drachtster schouwburg van tafel geveegd. Dat heeft tot gevolg dat Smallingerland de 3,75 miljoen euro die extra in de bouw is gestoken niet op de bouwer kan verhalen, maar juist een forse claim van het bouwbedrijf tegemoet kan zien. Dossierkennis Vorige week trad verantwoordelijk wethouder Marja Krans af vanwege de kwestie. Zij werd vanavond vervangen door wethouder Roel Haverkort (PvdA). Hij excuseerde zich daar ook voor, omdat hij als nieuwe wethouder niet beschikt over haar ervaring en dossierkennis. Nog sterker, ten tijde van het eerste debat over de Lawei was hij nog geen lid van het college. Het was tevens de eerste raadsvergadering onder leiding van waarnemend burgemeester Tom van Mourik. De oppositie, die het spoeddebat had aangevraagd, greep de kans aan om de coalitiepartijen PvdA, D66, SP en CU, die zich vorig jaar achter het standpunt van de Lawei en het college hadden geschaard, flink de oren te wassen. Wethouder Marja Krans heeft de consequentie aanvaard en is opgestapt. ,,Dat is te respecteren'', vond Yntze de Vries van de Eérste Lokale Partij, maar ook betreurenswaardig. Want het ging om een unaniem collegebesluit. ,,Wat betekent dit collegiale bestuur nu voor de rest van de coalitiepartijen? Die zitten met de billetjes vastgeplakt aan het pluche. En de CU ruilt zomaar haar wethouder in voor een nieuwe.'' Onnozel De Vries herinnerde zijn collega-raadsleden er nog eens fijntjes aan dat hij in het debat over de kwestie door de coalitie was weggehoond en niet serieus was genomen, terwijl de Raad van Arbitrage nota bene een van zijn argumenten had overgenomen. ,,Die partijen hebben wat uit te leggen.'' Hij noemde hun gedrag onnozel, onbegrijpelijk, onbehoorlijk, onvolledig en onjuist. Ook met de Raad van Toezicht van de Lawei is De Vries nog niet klaar. ,,Dat die Raad van Toezicht met dit vonnis in de hand nog steeds achter haar besluit staat en het onzalige idee heeft om in beroep te gaan, is bizar. Zij zouden zich juist de vraag moeten stellen of ze nog wel aan kunnen blijven. Zo'n hoger beroep is kansloos, wij moeten ons verlies nemen. Dit besluit kost ons straks per inwoner zeker meer dan 100 euro.'' Complimenten De Vries kreeg de complimenten van Ramon Vos van de SP en Anton Pieters (PvdA). ,,Dat zijn wij de oppositie wel verschuldigd, want wij hebben het laten liggen'', aldus Pieters. Dat de coalitiepartijen na de breuk niet met aannemer Van Norel om tafel wilden om diens kant van het verhaal te horen, was volgens hem echter wel begrijpelijk, omdat de zaak toen onder de rechter lag. Volgens Vos was de kwestie zelfs voor de deskundigen van de RvA dusdanig ingewikkeld dat ze er maanden voor nodig hadden om tot een vonnis te komen. ,,Ik heb me in twee dagen door al die mappen heen moeten worstelen, maar daar kom je als leek niet uit.'' Voor de gemeente is het vonnis een bittere pil, erkent wethouder Roel Haverkort. ,,Maar het college is zeker niet over een nacht ijs gegaan toen zij de Lawei steunde en de bouwer wegstuurde. Daar is een lange weg van problemen en talloze adviezen van deskundigen aan vooraf gegaan. Toen was ons ook al duidelijk dat mediation, wat de raad destijds nog voorstelde, al een gepasseerd station was. De gemeente wist dat de gevolgen ernstig zouden zijn, zowel bij doorgaan als stoppen.'' Geen tweede Vredenburg De beslissing om bouwer Van Norel weg te sturen van de nieuwbouw van de Lawei is volgens Haverkort dan ook beslist niet lichtzinnig genomen. ,,Maar wij wilden voorkomen dat we hier een tweede Vredenburg zouden krijgen, waar veel geld achteraan moest om gemaakte fouten te herstellen. Nu stelt de Raad van Arbitrage dat het herstel achteraf heel goed mogelijk was geweest. Dat vonnis is zeer helder en het staat, dus hoe teleurgesteld wij daar ook over zijn, wij zullen in de spiegel moeten kijken en stevig gaan evalueren.'' Dat ging de oppositiepartijen nog niet ver genoeg. Namens ELP, CDA, VVD, GL, SB en FNP diende Yntze de Vries na een korte pauze twee moties in. In de eerste vroeg hij om uit de raad een onderzoekscommissie in te stellen. ,,Er moet geleerd worden van deze kwestie.'' In de tweede motie vroegen de zelfde fracties om geen geld meer beschikbaar te stellen aan De Lawei voor een hoger beroep. ,,De Lawei is op alle fronten in het ongelijk gesteld en als er nu nieuwe inzichten zijn, dan hadden ze die meteen wel ingediend, dus een vervolgprocedure kan alleen maar leiden tot nog meer imagoschade voor de Lawei en de gemeente.'' Raadsbreed Sipke Hoekstra (VVD) en Jan Groen (CDA) drongen er bij de coalitiepartijen sterk op aan de moties ook te steunen. ,,Als het college hiervan wil leren, moet deze motie raadsbreed worden aangenomen'', aldus Hoekstra. Groen: ,,Voor het vervolg van het debat is het heel belangrijk hoe die partijen hierop gaan reageren.'' Ramon Vos (SP) leek de deur voor de Lawei graag op een kier open te willen houden. ,,Stel dat ze iets vinden waardoor ze nog 10 procent van het bedrag kunnen claimen, dan gaat dat toch om vier ton.'' Maar de angel werd na een nieuwe schorsing meteen uit het debat gehaald door Roel Haverkort, die namens het college beide moties meteen overnam. ,,Een onderzoekscommissie ligt in onze lijn, omdat ook wij uit deze kwestie lering willen trekken. Zo'n onderzoekscommissie is een stevig middel, maar dit is ook een stevig dossier.'' Over het geld voor de procedures van de Lawei hoefde volgens Haverkort niet eens gestemd te worden, omdat de gemeente daar geen geld voor geeft. De gemeentelijke subsidies zijn louter bedoeld voor het culturele programma en voor het gebouw. ,,De verantwoordelijkheid voor de juridische kwestie ligt bij de Lawei zelf, daarin spelen wij geen rol.'' De raad stemde daarna unaniem voor het instellen van een bestuurlijk onderzoek. Taart Tom van Mourik vertelde bij de afsluiting van de vergadering dat hij in 2005 als cultuurwethouder van Leeuwarden de ene week de taart mocht aansnijden om te vieren dat de Harmonie tien jaar bestond. ,,En een week later werd de laatste arbitragekwestie rond de Harmonie afgesloten. Ik merk hier dat jullie er sneller duidelijkheid over willen hebben en de kwestie eerder willen afsluiten. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie er wel uit zullen komen.'' Voor achtergronden:
Het volledige vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw 09-09-2014: De Lawei breekt met aannemer na klachten over verbouw 09-09-2014: Bouwer Lawei: ‘Opdrachtgever is nooit duidelijk geweest’ 12-09-2014: Laweidirecteur Stef Avezaat: ‘Het was een duivels dilemma om de bouwer weg te sturen’ 27-09-2014: Achtergronden en gevolgen van de ontbinding van de overeenkomst met de bouwer van De Lawei 09-10-2014: College Smallingerland overleeft nipt motie van wantrouwen na Laweidebat 09-10-2014: Ingezonden | Nieuwe duidelijkheid inzake Lawei 10-07-2017: De Lawei verliest arbitragezaak over wegsturen Van Norel bij nieuwbouw 12-07-2017: Marja Krans stapt direct op wegens Laweidebacle