Opsterland krijgt gelijk in hoger beroep over precariobelasting

BEETSTERZWAAG - Het Gerechtshof Amsterdam heeft beslist dat Opsterland wel precariobelasting mag heffen. De gemeente wacht af of er nog een hoger beroep wordt ingesteld.

De gemeente voerde de precariobelasting in 2012 in, waarbij ze zich beriep op afspraken uit 192o met de provincie Fryslân over het recht op een vergoeding voor kabels en leidingen die in gemeentegrond werden gelegd. De heffingsmogelijkheden die de precariowetgeving biedt, gelden in principe voor alle ondergrondse leiding- en kabelnetwerken, maar vanwege gedoogplicht en oude afspraken kan de infrastructuur voor telecommunicatie, watertransport en aardgasleidingen niet worden belast. Blijven over het elektriciteitsnetwerk van Liander en het hoogspanningsnetwerk van Tennet. Voor elke meter leiding moeten de nutsbedrijven twee euro precario betalen. De belasting levert de gemeente jaarlijks een kleine 1,5 miljoen euro extra op. Uiteraard hebben de bedrijven dat niet zomaar geaccepteerd, maar eerder kreeg Opsterland bij de rechter al gelijk en vorige week werd dat nog eens bevestigd door het Gerechtshof in Amsterdam. Opsterland wacht nog even af, omdat de tegenpartij heeft  na de uitspraak nog 6 weken om in cassatie te gaan. Afhankelijk hiervan zal duidelijk worden wat de gevolgen voor de financiële positie van de gemeente zullen zijn. De uitspraak heeft betrekking op de aanslagen die over de periode 2012 (vanaf 1 november) en 2013 zijn opgelegd. ,,De uitslag van de procedures over de jaren na 2013 zien we met vertrouwen tegemoet'', aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. Lees ook: Opsterland belast kabels in de grond Opsterland voert ondergrondse precariobelasting in OWO-gemeenten: laat precariobelasting in tact