Centrummanagement Ureterp werpt vruchten af

URETERP - Ondernemers van de ondernemersvereniging Ureterp zijn erg tevreden over de inzet en de activiteiten van centrummanager Klaas de Winter. Zijn overeenkomst wordt daarom voor één jaar verlengd.

Sinds 2015 heeft Ureterp een centrummanager om samen met de ondernemers en de ondernemersvereniging (OVU) het economisch functioneren en de aantrekkingskracht van het centrumgebied te verbeteren. De afgelopen periode is er gewerkt aan het verbeteren van de communicatie tussen de diverse belanghebbende partijen. Zo is er een plan van aanpak gemaakt, verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief en zijn er plannen ontwikkeld voor het verbeteren van het Lijteplein. Beleving In oktober/november 2016 is een onderzoek uitgevoerd door leerlingen van de Friese Poort (CityLab) om inzicht te krijgen in de huidige beleving en toekomstplannen van winkeliers in Ureterp. Bijna alle winkeliers hebben meegedaan aan het onderzoek. Dit heeft onder andere opgeleverd dat velen aangeven dat het winkelgebied aantrekkelijker moet worden gemaakt als verblijfsgebied. Gerealiseerde activiteiten De afgelopen periode is er een aantal kleine ruimtelijke problemen opgelost. Zo is er een blauwe parkeerzone ingevoerd. Hierdoor is het duidelijk waar en hoe lang er geparkeerd mag worden. Bij het Lijteplein zijn zitbanken verplaatst, waardoor de aantrekkelijkheid van het winkelgebied is vergroot en er meer gelegenheid is om te genieten van het winkelgebied. Vijf winkeliers in Ureterp hebben meegedaan aan het programma 'Ondernemend Opsterland'. Hun winkel is beoordeeld op diverse punten en er zijn diverse adviezen gegeven over het inrichten van de etalage en de winkel. Ook hebben ze tips gekregen hoe social media ingezet kan worden. Goodiebag Op initiatief van de centrummanager wordt op dit moment een gezamenlijke website ontwikkeld van de OVU en Plaatselijk Belang. Hierdoor ontstaat er een online platform waar inwoners en ondernemers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in Ureterp. Daarnaast krijgen nieuwe inwoners van Ureterp vanaf deze zomer een goodiebag met gadgets of waardebonnen van plaatselijke ondernemers uitgereikt. Hierdoor maken ze kennis met de lokale ondernemers. Wethouder Piet van Dijk: ,,De belangrijkste taak van de centrummanager is om leegstand van winkelpanden te voorkomen en/of te reduceren. Vooral nu ook de organisatie Spare Space met een financiële bijdrage van de gemeente wordt ingeschakeld om meer winkelpanden in Ureterp gevuld te krijgen, blijft de inzet van centrummanager Klaas de Winter in het komende jaar van groot belang.''