Vermilion start in augustus met seismisch onderzoek in Smallingerland

DRACHTEN - Vermilion Energy Nederland start in augustus met de uitvoering van een seismisch onderzoek in Smallingerland naar de aanwezigheid van aardgas. Deze week moest de gemeente na tussenkomst van de rechtbank het bedrijf toch een vergunning verlenen.

Het deel van Friesland waar Vermilion dit jaar het seismisch onderzoek wil laten uitvoeren, bestrijkt het grondgebied van de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Tytsjerksteradiel. In augustus wordt gestart met inmeetwerkzaamheden. Het daadwerkelijke onderzoek zal begin september starten. Tijdens de uitvoering zullen verschillende ploegen in het veld actief zijn. Overlast voor de omgeving wordt volgens het bedrijf zoveel mogelijk beperkt. De werkzaamheden worden naar verwachting in december afgerond. Trillingen Aan de hand van de uitkomsten wil Vermilion inzicht krijgen in de opbouw van de diepere ondergrond. Op basis van deze informatie kan niet alleen een schatting worden gemaakt van de aanwezigheid en de omvang van potentiële aardgasvoorraden, maar ook van bijvoorbeeld aardwarmte. Aan de oppervlakte is niet te zien hoe de diepe ondergrond er precies uitziet. Daarom laat Vermilion seismisch onderzoek uitvoeren door een bureau dat hierin is gespecialiseerd. Tijdens het onderzoek worden trillingen opgewekt. De weerkaatsingen hiervan worden met aan de oppervlakte geplaatste geofoons opgevangen en geregistreerd. Aan de hand van deze registraties wordt met speciale computersoftware een drie-dimensioneel beeld van de ondergrond verkregen. In het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van twee technieken. Welke techniek waar wordt toegepast, is afhankelijk van de locatie. In de meeste gevallen brengen de onderzoekers in het buitengebied een kleine lading springstof in de ondergrond tot ontploffing om het geluid en de echo in de ondergrond te kunnen meten. In de meer bebouwde omgeving worden trillingen opgewekt met behulp van speciale vrachtwagens. Onder deze speciale voertuigen zijn trilplaten bevestigd die tegen het aardoppervlak worden gedrukt om trillingen op te wekken. Aardwarmte Vermilion is bereid de uitkomsten van het seismisch onderzoek beschikbaar te stellen aan partijen die, al dan niet in publiek-private vorm, een aardwarmteproject willen starten en op zoek gaan naar geschikte locaties. Diverse Friese gemeenten hebben de ambitie hun energievoorziening te verduurzamen. Inzicht in de opbouw van de diepere ondergrond dat met het seismisch onderzoek wordt verkregen, kan mede bijdragen aan de realisatie van dergelijke initiatieven. De uitvoering van het onderzoek wordt besproken met grondeigenaren/gebruikers, betrokken gemeenten en andere belanghebbenden, zoals natuurbeheerorganisaties en het Wetterskip Fryslân. Met deze partijen is Vermilion in gesprek, onder meer om afspraken te maken over informatievoorziening naar de omgeving. Over Vermilion Vermilion Energy Nederland B.V. is onderdeel van Vermilion Energy, een groep van bedrijven met activiteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië. Het bedrijf exploreert, ontwikkelt en produceert koolwaterstoffen, oop ene volgens het bedrijf maatschappelijk verantwoorde manier. In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. Deze activiteiten vinden plaats in de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor van Vermilion is in Harlingen. Bij Vermilion in Nederland werken circa 200 mensen. Zie ook vermilionenergy.nl 16-03-2017 - Vermilion Energy betreurt weigeren seismisch onderzoek door Smallingerland 18-05-2017 - Truc Smallingerland maakt nieuw seismologisch onderzoek voor gas onmogelijk 27-07-2017 - Rechter: ‘Smallingerland moet vergunning verlenen voor seismisch onderzoek’