Tytsjerksteradiel beloont invullers afvalenquête

BURGUM - De prijswinnaars van de afvalenquête van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn bekend.

Erik Vredeveld uit Gytsjerk is één van de winnaars van een cadeaubon die de gemeente Tytsjerksteradiel heeft verloot na het invullen van de afvalenquête. Hij ontving de cadeaubon uit handen van wethouder Houkje Rijpstra. De gemeente wilde weten wat de ideeën en wensen van hun inwoners waren over het beter scheiden van afval. ,,De belutsenens fan ús ynwenners oer dit ûnderwerp is grut. Ik bin der wiis mei dat safolle minsken meidien hawwe oan de enquête'', aldus Rijpstra. Naast Erik Vredeveld zijn er nog vier winnaars van een cadeaubon. Dit zijn: A.de Haan-Munniksma (Eastermar), Maaike van Buuren (Hurdegaryp), S. Stienstra (Oentsjerk) en Corien van der Linden (Oentsjerk). Zij krijgen de cadeaubon thuisgestuurd. Aanleiding van de gemeente om deze enquête te houden is dat zij de toekomstige doelstellingen van de Rijksoverheid wil volgen, namelijk dat de hoeveelheid restafval wordt teruggebracht naar 30 kilo per inwoner per jaar en dat 90 procent van al het huishoudelijk afval wordt gescheiden. In Tytsjerksteradiel produceert een inwoner nu nog 130 tot 150 kilo restafval per jaar. Enquête De enquête is door 609 mensen ingevuld, waarvan 300 hebben meegedaan aan de winactie door hun naam en adres in te vullen. Inwoners die ideeën of wensen hadden op het gebied van afvalinzameling konden zich via de enquête aanmelden voor een klankbordgroep. Hiervoor hebben zich maar liefst 130 inwoners opgegeven. De twee bijeenkomsten van de klankbordgroep zullen na de zomervakantie plaatsvinden. De uitkomsten van de enquête worden momenteel verwerkt en geanalyseerd. De resultaten hiervan zullen op een later tijdstip worden gepubliceerd.