Overdagkoren starten weer in Drachten

DRACHTEN - De Overdagkoren gaan vanaf 4 september weer van start, Zo ook in Sûnenz en Rispinge in Drachten.

Dirigeit Meindert Bosklopper leidt het koor, dat elke maandag repeteert. Het repertoire bestaat uit onder andere canons, liederen uit operettes en pop- en folksongs.

In totaal zijn er 15 repetities van september tot januari en 15 repetities van januari tot aan mei 2018. Er wordt gerepeteerd in de openbare ruimtes, dus er is altijd publiek aanwezigl Daarnaast worden er over het jaar verdeeld verschillende optredens verzorgd.

Meer informatie over de Overdagkoren is te vinden op de website: www.sunenz.nl.