Leren over libellen en vlinders tijdens wandeling

EARNEWÂLD - ÂLD - In Nationaal Park De Alde Feanen kruipen en fladderen allerlei soorten insecten. Op zondag 13 augustus houdt It Fryske Gea een wandelexcursie. Deelnemers leren dan over alle kleine bewoners. De wandeling duurt van 14.00 tot 16.30 uur

Natuurgids Jitske Wedman vertelt over de bijzondere insecten die deelnemers tegenkomen. De vlinder is de meest populaire insect. Met hun gefladder, fleuren ze het gebied op. Naast de prachtig gekleurde vlinders leven er ook veel verschillende soorten libellen in dit gebied.

Libellen zijn insecten die al miljoenen jaren leven, zo´n 325 miljoen jaar geleden bestonden ze al. Het zijn de grootste insecten die ooit geleefd hebben, met een spanwijdte (van vleugel tot vleugel) van wel 80 centimeter. De grootste libellen die op dit moment nog leven zijn maximaal 8 tot 10 centimeter groot.

De larve leeft zo’n 3 tot 5 jaar in het water. Daarna kruipt de larve uit het water en barst de huid van zijn rug open. De nog zachte volwassen libel kruipt er uit, de vleugels worden opgepompt en spreiden zich geleidelijk uit. Tijdens het “uitharden” kan de libel niet wegvliegen. Het is dan een gemakkelijke prooi en lekker hapje voor andere dieren, zoals vogels.

Aanmelden voor deze excursie kan tot vrijdag 11 augustus 15.00 uur via 0511 – 53 96 18.