Garage mag geen hekken en vlaggenmasten plaatsen

DRACHTEN - Wensink Automotive mag rond haar terrein aan de Kletten geen hoog hekwerk en twee extra vlaggenmasten van tien meter plaatsen.

Volgens het Smallingerlandse college is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan en met het gemeentelijk welstand- en reclamebeleid. Het bedrijf heeft hekken geplaatst van 2,50 meter hoogte en dat mag niet volgens de regels. De vlaggenmasten zijn in strijd met de welstandsnota, die een hoogte van maximaal acht meter toestaat. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning was het hekwerk reeds geplaatst. Volgens het bestemmingsplan mogen erf- en terreinafscheidingen aan de kant van de weg maximaal 2 meter hoog worden gebouwd en alleen binnen de aangegeven bouwvlakken. Het aangevraagde hekwerk is niet alleen te hoog, het staat voor een deel ook buiten het bouwvlak. Het algemene beleid voor erfafscheidingen is dat ze aan de straatkant hoogstens een meter hoog mogen zijn, zodat ze zich niet te veel opdringen en de strook voor het gebouw kan worden gebruikt voor beplanting of parkeren. Daardoor behoudt het industrieterrein zijn 'open' uitstraling. Als de gemeente dit nu toestaat, zullen in de toekomst hogere hekwerken niet meer geweigerd kunnen worden, vindt het college. Het garagebedrijf zal de hekken moeten vervangen.