Vuurwerk legt constructiefouten Boornbergumer school bloot

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland trekt 15.317 euro uit voor het verbeteren van constructiefouten aan basisschool By de Boarne in Boornbergum.

Het schoolbestuur heeft een spoedaanvraag ingediend omdat er twee bouwkundige problemen zijn ontstaan in de school, die zo'n tien jaar geleden is gerenoveerd. Bij de jaarwisseling ontstaat jaarlijks schade aan het dak, omdat onder de dakbedekking de afschotisolatie ontbreekt. Daardoor is er een directe opening naar de binnenkant van de school, waar vuurwerk zorgt voor schade. Het tweede probleem is de schuifwand in de school. Deze loopt aan op de vloer. Uit onderzoek blijkt dat de schuifwand aan de dakconstructie hangt en dat daardoor de dakconstructie doorbuigt. Volgens het schoolbestuur is in beide gevallen sprake van een constructiefout. Afschot De gemeente is het daarmee eens. De balklaag van het dak is tijdens de bouw niet goed op afschot gelegd. De problemen openbaren zich door de vandalismeschade van de afgelopen jaren. Wat de schuifwand betreft is tijdens de bouw aangenomen dat de dakconstructie zwaar genoeg is om er een schuifwand aan de hangen, zonder hiervoor de benodigde constructieberekeningen te maken. Nieuwe constructieberekeningen laten zien dat de dakconstructie te licht is en doorbuigt. Het probleem openbaart zich nu pas omdat de doorbuiging steeds groter wordt. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, die bij de gemeente de eindafrekening kan indienen. Op basis van offertes is het aanbrengen van afschotisolatie begroot op 5450 euro en het verbeteren van de dakconstructie op 9000 euro. Daarnaast zijn er nog btw en begeleidingskosten. De kosten voor het gelijktijdig vervangen van de dakbedekking zijn voor rekening van het schoolbestuur zelf.