Extra monumenten maken van Ureterpvallaat 'beschermd dorpsgezicht'

DRACHTEN - De woningen aan het Ureterpvallaat 2, 4 en 5 zijn door de gemeente Smallingerland opgenomen in de lijst met gemeentelijke monumenten.

De procedure is vorig jaar gestart op verzoek van Smelne's Erfskip. De Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ondersteunde de voordrachten en de eigenaren zijn met de aanwijzing akkoord gegaan. De panden zijn van cultuurhistorische waarde en van stedenbouwkundig belang gezien de uitstraling, ligging en geschiedenis en de plaats binnen het ensemble. Sluisje en vaart De panden zijn gelegen aan een inmiddels verdwenen sluisje (vallaat) en vaart. Rond het vallaat ontstond in het verleden verschillende vormen van bedrijvigheid. Schepen moesten op deze plek wachten om te worden geschut. Dit noodzakelijke oponthoud had een aantrekkende werking op ambachtelijke bedrijfjes. Deze bedrijvigheid is nog af te lezen aan de oude functies die veel woningen vroeger hadden. In een eerder stadium zijn al de woningen nummers 1 en 3 aangewezen als gemeentelijk monument. V an de rond 1965 verdwenen sluis en vaart resteren nu alleen nog de contouren en aantal woningen. De sluis en de Drachtstervaart en een groot aantal woningen zijn inmiddels verdwenen. Het vallaat ligt ingeklemd tussen de bebouwing van de uitbreidingswijk en de snelwegen ten zuidoosten van Drachten. De aanwijzing tot monument moet voorkomen dat ook dit deel van het Ureterpvallaat verloren gaat. Ureterpvallaat zou volgens de gemeente eigenlijk de status van beschermd dorpsgezicht moeten krijgen, maar de erfgoedverordening van Smallingerland kent die mogelijkheid niet. Met de bescherming van de afzonderlijke woningen is het zelfde doel bereikt.