Asbest rioolbuizen uit obs De Swetten verwijderd

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland betaalt 10.600 euro voor de verwijdering van asbest rioolbuizen uit de kelder van obs De Swetten.

Een deel van de riolering van basisschool de Swetten moet vervangen worden. Er is een asbesthoudende cementbuis aangetroffen die voor vervanging eerst verwijderd moet worden. Het schoolbestuur OPO Furore heeft hiervoor een spoedaanvraag ingediend. In 2015 heeft er in de zomervakantie een grootschalige asbestverwijdering plaatsgevonden in de basisschool aan de Handwerkerszijde. De vloerbedekking moest worden vervangen en er bleek asbesthoudende lijm onder te zitten. Destijds is ervoor gekozen om de asbesthoudende cementbuizen (riolering) in de kelder te laten zitten, omdat die pas weer in het zicht zouden komen bij de sloop van het gebouw. Nu blijkt dat de riolering vervangen moet worden. Een van de buizen heeft onvoldoende capaciteit, wat regelmatig leidt tot verstoppingen. Om te voorkomen dat na sanering van de cementbuis later ook de andere cementbuis problemen zal geven is het advies om alle asbest cementbuizen nu in één keer te saneren. Het verwijderen van asbest is op basis van de verordening een constructiefout. De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten.