Succes van muziekkorps Concordia kost extra geld

DRACHTEN - Concordia is zo succesvol bij het werven van nieuwe leden, dat de muziekvereniging bij de gemeente geld moet lenen om nieuwe instrumenten te kunnen kopen.

De Christelijke muziekvereniging Concordia is sinds twee jaar intensief bezig met het werven van nieuwe leden voor haar korps. Dit doet de vereniging onder andere door workshops te geven aan leerlingen in het basisonderwijs. Resultaat is dat de vereniging nu twaalf nieuwe leerlingen heeft, die binnen de vereniging muziekles krijgen. Nieuw jeugdorkest Er staat een nieuw jeugdorkest in de steigers, maar voor deze leerlingen zijn instrumenten nodig. De muziekvereniging wil twaalf bugels aanschaffen, zodat ze door het verouderde instrument niet in niveau achterblijven. Concordia zet zich flink in met allerlei acties om de kosten te dragen, maar heeft daarnaast bij de gemeente een renteloze lening van 4600 euro aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders heeft de lening inmiddels verstrekt, op voorwaarde dat het geld in 15 jaarlijkse termijnen van 307 euro wordt afgelost. Die schuld wordt in mindering gebracht op de jaarlijkse subsidie die Concordia van de gemeente ontvangt. Smallingerland betaalt zelf de rente, 46 euro per jaar, uit het potje voor amateurkunst. In het kader van het cultuurbeleid mag de gemeente voor een totaalbedrag van 200.000 euro aan renteloze leningen verstrekken. Op dit moment staat een totaalbedrag aan renteloze leningen uit van 44.031 euro.