De Leijen wordt leuker voor bootjesmensen

ROTTEVALLE -   Het mislukken van het project passantenhaven in Opeinde is goed nieuws voor De Leijen bij Rottevalle. Daar worden nu voor 350.000 euro de toeristische voorzieningen opgeknapt.

Dit voorjaar heeft het college het project Passantenhaven Opeinde beëindigd, omdat het niet lukte om een goed plan uit te werken, onder andere doordat partijen niet tot overeenstemming konden over de aankoop van de nodige grond. De gemeente is op zoek gegaan naar een alternatieve locatie voor besteding van een deel (170.000 euro) van de gereserveerde 320.000 euro, dat nog tot eind van dit jaar uitgegeven mocht worden. De rest van het geld (150.000 euro) gaat in het potje voor Recreatie en toerisme. Daggasten Het college wil het geld vanuit het project De Friese Meren beschikbaar stellen bij dag- en verblijfsrecreatieterrein De Leijen van Staatsbosbeheer. Dit is een knooppunt dat nu hoofdzakelijk in gebruik is bij daggasten die het strandje bezoeken, in de Noardlike Fryske Wâlden wandelen en fietsen en bij Paviljoen De Leyen wat eten en drinken. Het terrein is opgenomen in het netwerk van fiets- en wandelknooppunten van de Marrekrite. Het is een plek die volgens de gemeente echter ook uitermate geschikt is als pleisterplaats voor de pleziervaart. Dit is een doelgroep die hier nauwelijks wordt bediend, omdat het aan voorzieningen ontbreekt. Daarom wordt het geld gebruikt om een pleisterplaats aan te leggen voor de watersport, als onderdeel van de Lits-Lauwersmeerroute. De provincie Fryslân en Staatsbosbeheer zijn enthousiast over het plan bij De Leijen. De provincie heeft als secretaris van het project De Friese Meren het alternatieve voorstel dit voorjaar met enthousiasme voorgelegd aan alle deelnemers aan de bestuursovereenkomst Lits-Lauwersmeerroute. Alle betrokken gemeenten zijn inmiddels formeel akkoord met besteding van de middelen bij De Leijen. Ontwerpplan In nauw overleg met Staatsbosbeheer is een ontwerpplan opgesteld, dat is afgestemd met het Wetterskip Fryslân, de campinggebruikers en de eigenaren/uitbaters van Paviljoen De Leyen. Dorpsbelang Rottevalle en Watersportvereniging De Leijen zijn hierover geïnformeerd. De gemeente wil de bestaande beschoeiing en aanlegsteiger vervangen door een betonnen walbeschoeiing met hierlangs een tegelpad. De aanlegsteiger is geschikt voor circa 20 boten. Een klein gedeelte van de oever blijft beschikbaar voor bootjes van de gebruikers van de camping. Verder komen er zuilen met elektra- en watertappunten, een serviceplaats met een innamepunt voor vuilwater en een verbindingspad naar de wandelroute die in 2015 rondom het paviljoen is aangelegd. De verouderde sanitaire voorziening op de camping wordt in overleg met Staatsbosbeheer opgeknapt. Voor de verbetering van de waterkwaliteit van het zwemwater bij het strand wordt de bestaande dam doorspoelbaar gemaakt en het leemhoudend zand van het strand vervangen door speelzand. Met de overtollige grond en basaltstenen van de dam wordt een aantal eilandjes op het meer verstevigd. De maatregelen kosten bij elkaar 350.000 euro. Naast het geld voor Opeinde komt de overige 180.000 euro uit het Friese Merenproject Lits-Lauwersmeerroute.