Gemeente wil geen patiowoningen aan De Hunze

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil geen patiowoningen of bungalows aan de Hunze, op de plaats van de voormalige scholen.

Bij de gemeente is door een projectgroep waarin ondermeer een makelaardij zitting heeft een verzoek ingediend voor de inpassing van (gelijkvloerse) patiowoningen op het voormalige schoolterrein tussen De Hunze en De Linde in wijk De Drait. Het terrein zou volgens de aanvragers uitermate geschikt zijn voor woningen voor senioren, vanwege de ligging in een rustgevende groene omgeving en de nabijheid van winkelcentra De Drait en overige voorzieningen (huisarts, apotheek en openbaar vervoer). Daarnaast is het terrein 9000 vierkante meter en dat is groot genoeg om er een rendabel en gevarieerd plan van vrijstaande en geschakelde woningen in verschillende prijsklassen voor te ontwerpen. Gelijkvloers Volgens de gemeente heeft het woningtype een toegevoegde waarde voor de woningmarkt, omdat er wel vraag naar is onder de groeiende groep ouderen. Voor de circa 9.000 65-plussers zijn er naast de appartementen slechts een paar honderd gelijkvloerse woningen in Drachten. De Hunze is echter niet een geschikte plaats voor de nieuwbouw, vindt het college. Het terrein hoort na de sloop van de scholen bij de groenstructuur van de wijk, er ligt een belangrijk fietspad door en het kan in de toekomst gebruikt worden als aanvulling op de vijverplannen in het westelijk deel van De Drait. Daarom is onderzocht of de plannen voor patiowoningen ingepast kunnen worden in bestaande of komende projecten, zoals het terrein van het voormalig tuincentrum De Boer aan De Warren, de hoek De Drift-De Oppers (voormalig Groene Kruis gebouw) en In de Luwte 1 in de Drachtstervaart. Ook komt op termijn mogelijk een deel van het voormalige schoolterrein van de LTS aan de Burgemeester Wuiteweg in aanmerking voor woningbouw. Volgens de aanvragers zijn de drie alternatieven echter niet geschikt. Het terrein aan de Warren is te klein en te duur en het terrein aan de Oppers is te klein. Bouwen in de Drachtstervaart is volgens hen de komende jaren nog niet aan de orde. Bovendien is de grond eigendom van een projectontwikkelaar. Groenstrook Dit is niet de enige vraag om woningen te mogen bouwen op een groenstrook. Zo hebben volgens de gemeente diverse partijen al hun oog laten vallen op een groenperceel aan De Wetterwille in de wijk De Folgeren. Groen is echter belangrijk voor de gezondheid en het woongenot. Zolang er andere en beter geschikte plaatsen zijn is het niet aan de orde om dit groen op te offeren voor woningbouw, vindt het college. Wel wil de gemeente haar woningbouwprogramma opnieuw bekijken en actualiseren.