Fietspad Postlaan houdt vier verschillende voorrangssituaties

DRACHTEN - De gemeente gaat de voorrangssituatie op het fietspad langs de Postlaan/Biskopswei niet aanpassen. Vier kruisingen houden elk hun eigen voorrangsregel.

De ChristenUnie heeft in mei van dit jaar vragen gesteld over de voorrangssituaties op de vier fietskruisingen langs de Postlaan/Biskopswei. Aangegeven werd dat de kruisingen met de Theo van Doesburgstraat, Passchier Bollemanhaven, Gaasterdjip en Broekfinne allemaal een andere voorrangssituatie kennen, terwijl ze relatief dicht bij elkaar liggen. De partij verzocht de gemeente om de oude situatie weer te herstellen. Volgens de gemeente is die situatie twee jaar geleden ontstaan toen in het buitengebied van Smallingerland bromfietsers via de hoofdrijbaan moesten rijden, in plaats van via het fietspad. Ook is toen in het buitengebied op alle kruispunten met fietspaden de algemene regel 'voorrang voor bestuurders van rechts' van kracht geworden. Op 60 km-wegen zijn alle bestuurders namelijk gelijkwaardig aan elkaar. Door de wijziging geldt in heel het buitengebied nu dezelfde verkeersregel, waardoor de situaties passen binnen het eigen vastgestelde beleid in het GWP en de Fietsnota. De kruising met De Sanding is een gelijkwaardige kruising, zonder borden of haaietanden, inritblokken of trottoir. Bij de aansluiting van het onverharde deel van het Gaasterdjip geldt ook weer de algemene verkeersregel 'bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg'. Kortom in het buitengebied zijn nu volgens het college langs 60 km-wegen de algemeen geldende verkeersregels van kracht. Het feit dat op het kruispunt met de Theo van Doesburgstraat fietsers wel voorrang hebben komt doordat dit kruispunt binnen de bebouwde kom ligt. De Theo van Doesburgstraat is ondergeschikt aan de Postlaan en sluit daardoor ook door een inritconstructie aan op de Postlaan. Verkeer dat uit een inrit komt moet voorrang verlenen aan al het kruisend verkeer. Doordat het fietspad door de aanwezige middenberm relatief ver van de hoofdrijbaan af ligt, is er hier voor gekozen om de inritconstructie te versterken met een voorrangsregeling. Zo ontstaan er geen onduidelijke situaties. Volgens de gemeente zijn er na de aanpassingen verder geen vragen of klachten binnengekomen over mogelijk verwarrende voorrangssituaties langs de Postlaan.