Begraafplaatsen krijgen Vlinderrotsen voor overleden kinderen

DRACHTEN - Op de begraafplaatsen Slingehof, De Waldhôf en de Zuiderbegraafplaats komen zogenoemde Vlinderrotsen, ter nagedachtenis aan kinderen die tijdens de zwangerschap of bevalling zijn overleden.

Nog niet zo lang geleden was er geen aandacht voor het verdriet van ouders als hun kind tijdens de zwangerschap of bevalling overleed. De overleden kinderen kregen vaak geen naam en ze mochten soms niet in gewijde grond worden begraven. Er was niet of nauwelijks tijd en ruimte om het verlies te verwerken. Tegenwoordig is er veel meer aandacht voor het verdriet van ouders, maar onder veel (oudere) ouders leeft nog stil verdriet over kinderen die geen eigen plek konden krijgen. Erna Jansen, uitvaartverzorgster in Opeinde, heeft de gemeente gevraagd om hiervoor vlinderrotsen te plaatsen op de gemeentelijke begraafplaatsen in Smallingerland. Jansen is ook een van de initiatiefnemers van de jaarlijkse Wereldlichtjesdag in Drachten. Zwerfkei Een vlinderrots is een zwerfkei waar ouders hun kind alsnog een herdenkingsplekje kunnen geven. Zij kunnen hun kind gedenken met een glazen vlinder die op de rots wordt bevestigd. Daarnaast kan de rots voor ouders ook een gedenkplaats worden waar zij hun verdriet een plek kunnen geven. Op vele plaatsen in Nederland zijn inmiddels vlinderrotsen op begraafplaatsen geplaatst. Hier in de omgeving is dit bijvoorbeeld gedaan in Donkerbroek, Oosterwolde en Beetsterzwaag. De gekleurde glazen vlinders worden gemaakt door gedenkkunstenaar Brenda Bleijenberg uit Oldenzaal. Ouders die een vlinder willen aanschaffen en op de rots willen laten aanbrengen nemen contact op met een zogenaamde vlindermoeder. Deze vrijwilligster is niet verbonden aan een organisatie en is de contactpersoon voor alles wat met de vlinderrotsen te maken heeft, zoals de aanschaf van de vlinders, de afspraak over een datum waarop de vlinder wordt aangebracht en het bevestigen van de vlinder op de rots. Ook in het geval van beschadiging van de vlinder heeft zij contact met de ouders en verwijdert zij de vlinder indien nodig. De begraafplaatsbeheerder van de gemeente speelt hierin geen actieve rol. Alleen wanneer bijvoorbeeld een vlinder kapot zou zijn, dan meldt de beheerder dit aan de vlindermoeder. Kinderhoek Slingehof, De Waldhôf en de Zuiderbegraafplaats krijgen de vlinderrots in een speciale kinderhoek. Vanwege de geringe grootte en het beperkte aantal begrafenissen wordt op Jezus Leeft geen vlinderrots geplaatst. Als in de toekomst blijkt dat een vlinderrots niet (meer) als gedenkplaats wordt gebruikt en er geen vlinders (meer) aanwezig zijn, kan de gemeente besluiten de vlinderrots te laten verwijderen.