Internationale groep jongeren gaat de Friese natuur opknappen

BURGUM - Een internationale groep vrijwilligers steekt de handen uit de mouwen in de Friese natuur. 

Van 19 augustus tot en met 2 september steken 16 jongeren uit Rusland, Italië, Spanje, Turkije, Belarus, Hongarije en Nederland de handen uit de mouwen in de Mieden gebieden en de Noordelijke Friese Wouden. Samen dragen de vrijwilligers bij aan het duurzame onderhoud van deze bijzondere natuurgebieden in Nederland. De Noordelijke Friese Wouden (boven Burgum) behoren tot de top 20 van Nationale Landschappen in Nederland. De Mieden ligt op de flank van dit Nationaal Landschap en is één van de rijkste groeiplaatsen van blauwgraslandsoorten in Friesland. Dit maakt het een bijzonder stukje natuur in Nederland. Arbeidsintensief De groep internationale vrijwilligers gaat zich twee weken inzetten om Staatsbosbeheer Noard-Fryslân te ondersteunen bij het onderhoud en beheer van de Mieden gebieden. De werkzaamheden zijn arbeidsintensief, omdat het niet met een machine uitgevoerd kan worden. Het gaat om het snoeien van bomen, het herstellen van mosvelden, hooischeppen en het verwijderen van prikkeldraad uit bosjes. Dit vrijwilligersproject is een samenwerking tussen SIW Internationale Vrijwilligersprojecten en Staatsbosbeheer Noard-Fryslân. SIW is een organisatie die zich al 64 jaar inzet voor interculturele uitwisseling en de ontwikkeling van jongeren door onder andere vrijwilligersprojecten in Nederland te organiseren. De SIW-organisatie bestaat uit één betaalde medewerker en ruim 70 vrijwilligers. Dit jaar ontvangt SIW ongeveer 83 vrijwilligers van over de hele wereld op 6 vrijwilligersprojecten in Nederland. De intensieve tijd die de jongeren samen doorbrengen en het kennismaken met elkaars cultuur, gewoonten en gebruiken leidt tot meer begrip tussen jongeren met verschillende achtergronden. 70 landen SIW Internationale Vrijwilligersprojecten zendt jaarlijks honderden deelnemers uit naar vrijwilligersprojecten verspreid over 70 landen in Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deelnemers aan de projecten verrichten het werk op vrijwillige basis en organiseren en bekostigen zelf de reis. De projectbegeleiders vanuit SIW zetten zich ook twee weken lang geheel vrijwillig en intensief in om een project goed te laten verlopen.