Beheer Zorgvastgoed WoonFriesland naar VasteState Vastgoedmanagement

DRACHTEN - WoonFriesland heeft haar zorgvastgoedportefeuille bestaande uit circa 900 eenheden verkocht aan vastgoedbelegger Estea Driestar.

Om voor een goede overdracht voor de huurders te zorgen is het zorgvastgoed momenteel ondergebracht in een joint venture en is VasteState Vastgoedmanagement aangetrokken voor het beheer van het vastgoed. De snel groeiende Rotterdamse partij is per 1 augustus gestart met het beheer van de 43 intramurale zorglocaties met de daarbij behorende 900 woningen door heel Friesland. Het gaat om gebouwen in Drachten, Ureterp, Haulerwijk, Oosterwolde, Oldeberkoop, Heerenveen, Leeuwarden, Oentsjerk, Oudemirdum, Stiens, Twijzelerheide en Wolvega. In Drachten betreft het Noorderhof 1-7 tot en met 1-16 (gehuurd door J.P. van den Bent en twee particuliere huurders, in totaal 10 zelfstandige wooneenheden); Paradyske 6 (Stichting Jeugdhulp Friesland – onzelfstandige appartementen); Klokhuislaan 4-7 tot en met 4-16 (J.P. van den Bent en zes particuliere huurders – 10 zelfstandige wooneenheden); ‘t Swin 6, 73 tot en met 91 en 2-1 tot en met 2-25 (J.P. van den Bent en zeven particuliere huurders – 34 zelfstandige appartementen); Torenstraat 59 (J.P. van den Bent – onzelfstandige appartementen); H.B.S.-straat 17 (J.P. van den Bent – onzelfstandige zorgeenheden); Morra 60 tot en met 66 (Alliade – vier onzelfstandige zorgeenheden); Unia 1/11 en 2 (Alliade – onzelfstandige zorgeenheid en een zelfstandige woning); Stationsweg 118 (Zienn – Sociaal Pension Drachten, 24 eenheden); Tipelkamp 2 (GGZ Friesland – Logeerhuis Kinnik, niet zelfstandige kamers) Directeur van VasteState Erwin Hebels ziet de nieuwe portefeuille als een mooie kans om zijn kijk op modern vastgoedbeheer los te laten: ,,Wij hebben ons maanden op deze klus voorbereid en zijn daarom ook supertrots dat we deze 43 intramurale zorglocaties mogen gaan beheren, en daarnaast natuurlijk de 900 nieuwe huurders bedienen. Dit nieuwe project past goed bij onze visie als moderne vastgoedbeheerder: optimale vastgoedexploitatie in het maatschappelijk domein waar mensen en stenen samenkomen.” Ook bedrijven WoonFriesland is recentelijk tevens gestart met de verkoop van de bedrijfsonroerendgoedportefeuille. Deze bestaat uit diverse objecten zoals kantoren, winkels en een ontwikkellocatie in verschillende plaatsen in Friesland. In het najaar volgt het maatschappelijk vastgoed, onder meer bestaande uit multifunctionele centra en scholen met langlopende huurovereenkomsten. De verkoopopbrengst van de WoonFriesland portefeuille zal naar verwachting circa 160 miljoen euro bedragen. Dit is de eerste keer in Nederland dat een woningcorporatie zo’n omvangrijke portefeuille aan zorg-, bedrijfsonroerend-, en maatschappelijk vastgoed afstoot, aldus WoonFriesland. VasteState Vastgoedmanagement is in 2007 opgericht en verzorgt vanuit kantoren in Utrecht en Rotterdam fullservice vastgoedbeheer voor publieke en private opdrachtgevers. Denk hierbij aan opdrachtgevers als: Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Stichting Pameijer en Gemeente Rotterdam. Door een unieke en proactieve benadering van vastgoedexploitatie groeit de beheerportefeuille van VasteState met deze nieuwe opdracht tot 4500 beheerde objecten. Lees ook: Ook Smallingerland akkoord met verkoop zorgpanden WoonFriesland