Welkom-Taalcoach ontvangt 2.700 euro van het Oranje Fonds

DRACHTEN - De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) heeft 2700 euro gekregen van het Oranje Fonds. Met de bijdrage schaft de MOS 30 lespakketten aan van SpreekTaal, een succesvolle methode voor taalcoaching.

De methode is speciaal voor vrijwilligers die beginnende ‘taalleerders’ ondersteunen bij het Nederlands leren spreken. Het is laagdrempelig, eenvoudig te gebruiken en uitgebreid getest in de praktijk. Het materiaal is geschikt voor alle anderstaligen, of ze nu analfabeet, laaggeletterd of hoogopgeleid zijn. Veel mensen die naar Nederland komen en zijn gekomen, willen de Nederlandse taal leren. Voor hen is het belangrijk om veel te oefenen. Soms is het voor hen lastig iemand te vinden om de taal mee te oefenen, of er is een andere drempel om de taal te leren. Dan kan een steuntje in de rug net het verschil maken en dit verschil maakt de ‘taalcoach’. Een taalcoach is een vrijwilliger die een inburgeraar helpt bij het leren van de Nederlandse taal. Ze vormen een koppel en oefenen de taal in de praktijk. Dit kan door samen een museum te bezoeken of naar de bibliotheek te gaan. Door naar het gemeentehuis gaan en een formulier in te vullen, gewoon door te praten of te helpen bij het maken van het huiswerk. Taalcoach is een onderdeel van Welkom van de M.O.S. Op het moment zijn er 25 vrijwilligers actief, samen coachen zij 37 deelnemers. Er zijn echter 32 deelnemers die nog wachten op een taalcoach. De MOS is daarom op zoek naar burgers die zich als taalcoach twee uur per week willen inzetten. Belangstellenden kunnen voor meer informatie aanmelden kijken op hde site van Talent, het centrum voor vrijwillige inzet (www.centrumtalent.nl). Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.