UPDATE | Actieploeg troeft gemeente af met een Regenboog in de Woksteeg

DRACHTEN - Smallingerland wil het centrum van Drachten mooier maken door onder andere een aantal stegen op te knappen. Een actiegroep was de gemeente vannacht te snel af.

De onbekenden hebben in één nacht tijd met verfrollers en spuitbussen de donkere doorgang naast Wokrestaurent De Phoenix voorzien van een lichtblauwe kleur. Door de verlichting kleurt de steeg in de avonduren echter spectaculair op in regenboogkleuren. De plannen van de gemeente om de verbindende stegen in het centrum aan te pakken door ze opnieuw te bestraten en nieuwe verlichting aan te brengen zijn vorig jaar bekend gemaakt door het college. In twee stegen, tussen Zuiderbuurt en Raadhuisplein (Kerkstraat of Hûnesteech) en tussen Sander Israëlsplein en Moleneind (de Woksteeg) wil de gemeente kunst gebruiken om ze mooier te maken. de actiegroep heeft nu de Woksteeg al vast aangepakt. In plaats van de 6000 euro die de gemeente er voor wil uittrekken was de ploeg klaar voor een paar tientjes voor de spuitbussen. Vorig jaar werd de steeg ook al eens aangepakt door een groep vrijwilligers. Hun krijttekeningen waren echter geen lang leven beschoren. Volgens Henry Frieswijk van de gemeente Smallingerland zijn de actievoerders de gemeente inderdaad net voor geweest: ,,Wy ha tafallich oare wike in rûngong pland mei de keunstners dy't mei de stegen oan'e slach sille.'' De aanpak van de beide stegen zal echter nooit eerder dan begin volgend jaar kunnen, vermoedt hij. ,,Sy moatte it ûntwerp noch meitsje en dan sil der hooplik dit neijier oer besluten wurde kinne.'' De gemeente is niet van plan aangifte te doen wegens vandalisme. ,,It is dúdlik dat it net sa lang sa bliuwe sil, mar minder as dat it wie kin net, dus wy litte dit foarlopich moai sa. Wy kinne der ek wol begryp foar opbringe, want it makket nochris dúdlik dat der wol echt wat barre moat. Al is dat fansels net in frijbrief foar elkenien om oeral mar mei ferve op te spuitsjen.''