Subsidie voor foto-expositie rond thema 'Mienskip'

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland geeft de vereniging Wâldbyld 1010 euro subsidie voor de foto-expositie Mienskip.

Om de bijdrage is gevraagd door het bestuur van Wâldbyld, in 2008 opgericht door vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in fotografie. In 2015 en 2014 zijn er videovoorstellingen geweest in de Lawei in Drachten over respectievelijk de bewoners en de natuur van de Noardlike Fryske Wâlden en een fototentoonstelling over de grasdrogerij van Opeinde. Wâldbyld wil met de nieuwe tentoonstelling de mensen bewust maken van het nut van de gemeenschapszin. Volgens de organisatoren zijn het vooral de verenigingen in Drachten en de omliggende dorpen die de bewoners bij elkaar brengen en daarmee substantieel bijdragen aan het bevorderen van 'Mienskip'. Voor de expositie of een videovoorstelling brengen vrijwillige amateur- en beroepsfotografen thema’s in beeld die betrekking hebben op natuur en cultuur in de Noardlike Fryske Wâlden. De fotografen zullen bijvoorbeeld activiteiten in beeld brengen van verenigingen en instellingen, zoals de vrijwilligers van de Kringloop. Er is bewust gekozen voor verenigingen die nauwelijks aandacht krijgen in vergelijking met bijvoorbeeld de op sport gerichte clubs. Deze fotoserie zal extra bekendheid geven aan de verenigingen die in Smallingerland actief zijn. De reizende tentoonstelling zal van januari tot december 2018 te zien zijn in diverse dorpshuizen en wijkgebouwen en past daarmee in het programma van Culturele Hoofdstad 2018. Daarna is de expositie ook beschikbaar voor promoties en manifestaties van de gemeente Smallingerland. Bovendien zal het materiaal in brede zin digitaal permanent beschikbaar blijven voor websites, social media etcetera.