Cliëntenraad krijgt voortaan dubbele vergoeding

DRACHTEN - Het college heeft besloten de onkostenvergoeding voor leden van de Cliëntenraad Smallingerland te verhogen van 750 naar 1500 euro per jaar. De verhoging is met terugwerkende kracht tot 1 april 2017.

Het college kent alle leden van de Cliëntenraad met ingang van 1 april 2017 een onkostenvergoeding toe van 125 euro per maand, oftewel 1500 euro per jaar. De verhoging vindt plaats op verzoek van de Cliëntenraad zelf. De leden van de Cliëntenraad hebben jarenlang een onkostenvergoeding ontvangen van 62,50 euro per maand (750 euro per jaar). Dat bedrag was afgestemd op de wet, die bepaalde dat mensen naast hun uitkering maximaal 95 euro per maand (764 per jaar) mochten ontvangen aan kostenvergoedingen voor het verrichten van vrijwilligerswerk. 12 uur per maand Vanaf 1 april 2017 is dit bedrag verhoogd naar 150 euro per maand (1500 per jaar). De voorzitter van de cliëntenraad heeft op verzoek van de gemeente aangegeven dat de leden gemiddeld 12 uur per maand besteden aan hun werk voor de cliëntenraad. Opgesplitst gaat het om 4 uur aan het voorbereiden van de cliëntenraad; 3 uur aan de vergadering zelf; 2 uur voor het bijhouden van externe ontwikkelingen en 3 uur voor extra vergaderingen. De leden van het dagelijks bestuur vergaderen vaker dan de overige leden, maar de cliëntenraad wil geen onderscheid maken in beloning tussen de leden. Eerder dit jaar besloot het college om de onkostenvergoeding van de Wmo adviesraad te verhogen tot 1500 euro per jaar, omdat de werkbelasting voor de leden structureel is verhoogd. Volgens de ambtelijk secretaris van de Wmo adviesraad besteden de leden gemiddeld 12 uur per maand aan hun werkzaamheden. Volgens het college moet het werk van de Cliëntenraad op dezelfde wijze worden gewaardeerd. Wel vinden b&w het belangrijk dat de Cliëntenraad de komende jaren gericht aandacht gaat besteden aan het bevorderen van de deskundigheid van alle leden, zodat de kwaliteit van de advisering ook in de toekomst wordt gewaarborgd. De cliëntenraad bestaat momenteel uit 12 leden, maar zou volgens het huishoudelijk reglement uit 17 leden moeten bestaan. Afhankelijk van het succes van de ledenwerving, zullen de kosten van de verhoging van de onkostenvergoeding per jaar maximaal 12.750 euro bedragen.