Erven in wijk Drachtstervaart krijgen kleine grenscorrecties

DRACHTEN - De gemeente levert alsnog 65 vierkante meter grond voor niets aan de bewoners van De Luwte 2 in de Drachtstervaart.

In deelgebied Oosthof, aan de entree van de Gerben van Manenstraat, zijn de laatste nieuwbouwwoningen van het eiland In de Luwte II nu in verkoop. Er komen tien royale twee-onder-één-kapwoningen en twee ruime vrijstaande woningen, allemaal gelegen aan open vaarwater met aanlegmogelijkheid voor een boot. Bij de uitwerking van het woningbouwproject is gebleken dat de kadastrale maatvoering niet juist was. Bij de kadastrale afsplitsing van de bouwkavels is gebleken dat de zuidgrens van twee bouwkavels niet geheel overeenstemt met de bestaande kadastrale grens. Deze fout is gemaakt in 2006 en eerder niet ontdekt omdat de ontwikkeling van het woningbouwproject heel lang heeft geduurd. De gemeente heeft de strookjes bouwgrond nu officieel overgedragen aan VanWonen Grondexploitatie BV in Zwolle. De notariële kosten van deze correctie zijn door beide partijen gedeeld. Volgens de gemeente gaat het duidelijk om een fout, omdat het wel haar oorspronkelijke intentie was om deze grond deel te laten zijn van de woningbouwontwikkeling. De koopsom is daarom in principe ook al voldaan bij de levering van deze grond aan VGN en VanWonen. Door de grenscorrectie komt de kadastrale situatie nu weer in overeenstemming met de werkelijke erfgrenzen.